Studijny dźeń

Pjatk, dnja 21.11.2014 wotmě so na našej šuli, kaž kóžde lěto, studijny dźeń. Tam poskićichu so nam šulerjam 11. lětnika wšelakore projekty, kiž mějachu nam pomhać při našim rozsudźe wo naš přichod. Na přikład zwučowachmy powabjensku rozmołwu, pisanje motiwaciskeho lista a powabjenja a druhe poskitki. Tež studenća běchu tu a rozprawjachu nam wo jich nazhonjenjach po maturje, mjezdruhim wo wukrajnym lěće, wo swobodnym socialnym lěće abo móžnosćach studij financować. Na kóncu studijneho dnja běše w awli tež hišće diskusijne koło ze studentami, hdźež móžachmy so tutych wo najwšelakorišich wěcach wuprašować. Tutón dźeń je cyle wěsće tomu jednomu abo druhemu z nas při dalšim planowanju našeho přichoda po wotzamknjenju šule dale pomhał. Tak móžemy cyłkownje prajić, zo bě tutón poskitk jara derje poradźeny a organizowany a mějachmy tež wjele wjesela.

.