Swjedźeń serbskeje rěče na Serbskim gymnaziju w Budyšinje

Mnozy  šulerjo  z 4. lětnika zakładnych šulow ze serbskej wučbu, kaž tež serbskich zakładnych šulow běchu na zarjadowanje přichwatali. Gymnazialni šulerjo předstajichu swojim hosćom rjany program – bajki w modernej formje. Po tym wobhladachu sej hosćo pod nawodom šulerjow 10/4 šulu, internat a sportowu halu. Lětsa njemějachmy jenož 8 , ale samo 10 stacijow, kotrež nimo wučerjow gymnazija tež hosćo wuhotowachu. Tak móžachu na přikład mikroskopować, zhonichu tóšto wo serbskim rozhłosu, rejowachu w awli a wubědźowachu so w geografiji. Mnoho zajimaweho zhonichu tež wo serbskich nałožkach a swjedźenjach. Dopołdnjo so za wšěch spěšnje miny. Na kóncu dósta kóždy wobdźělnik jako mału dopomnjenku lineal z logom serbskeho gymnazija.

serbskeje rece (1).JPG serbskeje rece (2).JPG serbskeje rece (3).JPG serbskeje rece (4).JPG

.