Dźěćacy chór Serbskeho gymnazija w Jaworniku

Při najrjeńšim nalětnim wjedrje přebywa dźěćacy chór Serbskeho gymnazija Budyšin pod nawodom Bernadet Hencyneje wot 16. - 18. měrca we Wustawje Swj. Wjacława w Jaworniku blisko Zhorjelca. Zhromadnje z nawodnicu a ze swojej dźowku Katharinu Kasparowej nazwučowachu 15 nowych spěwow: hornjoserbskich, delnjoserbskich, słowakskich, jendźelskich a němskich. W swobodnym času nawuknychu pilni spěwarjo kopicu nowych tekstow. Mějachu pak tež składnosć, při pućowanju po łukach a lěsach sebi krasne wjedro a jónkrótny wuhlad na Bertzdorfski jězor lubić dać. Chór wopřija tučasnje 30 šulerjow 5. do 8. lětnika. Wosebje rjenje na tajkim zwučowanskim lěwje je, zo zeznaja šulerjo při bjesadźe tež sobušulerjow wyšich a nišich lětnikow. Tak z lóštom a wjeselom spěwaja a so rady zhromadnje zabawja.

P1040103.JPG P1040109.JPG P1040119.JPG

Wćipni na nowe spěwy? Składnosć, chór wosobinsce dožiwić, maće na nalětnim koncerće zhromadnje z chórom Lipu njedźelu, dnja 17. meje 2015, w klóšterskej zahrodźe w Pančicach-Kukowje.

Dalše wobrazy.

.