Ekskursija do Prahi

Wot 23.3. – 27.3.2015 podachmy so na ekskursiju do Prahi. Dohromady su so 32 šulerjow na jězbje wobdźelili. Šulerjo, kotřiž njejsu so na ekskursiji do Francoskeje wobdźělili, dóstachu składnosć do sej do Čěskeje dojěć.

Póndźelu wotjědźe naš ćah z Budyšina přez Biskopicy do Liberec. Wottam jědźechmy dale z busom do Prahi. Wobhladachmy sej město a po tym podachmy so na puć do hotela. Bě to wulke twarjenje ze 16 poschodami a ze stwami po 2-3 łožach. Tak smy prěni wječor wšitcy zhromadnje tam přežiwili.

ekskurzija do Prahi (1).JPG ekskurzija do Prahi (13).JPG ekskurzija do Prahi (7).JPG

.

Wutoru rano běžachmy po Kralowskim puću w Praze. Smy sej krasne město wobhladali. Při tym měješe kóždy šuler mały přednošk wo zajimawosćach po puću přednjesć. Kralowski puć  započina so pola Pulweroweje wěže, dźe přez Staroměsćanske naměsto, Karlowy móst dale přez Mału stronu na Hradčany, a Praski hród, w kotrymž bydli čěski prezident. Tam smy sej tež katedralu swjateho Wita wobhladali. Na kóncu smy hišće na horu Petřín běželi a sej na železnu wěžu zalězli, kotraž je mała kopija Eiffeloweje wěže. Wottud mějachmy krasny wid na cyłu Prahu. Do hotela smy jěli z powjazowku a tramwajku. Wječor běchmy chětro wučerpani a mějachmy rjany wječor w hotelu.

Srjedu běchmy na slědach Franca Kafki po puću. Wobhladachmy sej domy, hdźež je so narodźił, bydlił abo skutkował. Tež Karlowu uniwersitu a muzej Franca Kafki smy wopytali. Wot 16 hodź. smy měli wjedźenje po Łužiskim seminarje a smy tam wjele wo serbskich studentach w Praze zhonili.

Štwórtk wopytachmy muzej wóskowych figurow „Madame Tussauds“, čwělowanski kabinet, špihelowy labyrint a kaleidoskopowe kino w bliskosći Wjacławskeho naměsta. Po tym mějachmy čas a móžachmy nakupować a sej wšitke trěbnje wěcy wobstarać. Wječor chodźachmy hišće po Praze. Prahu w nocy dožiwić, bě woprawdźe krasne!

Pjatk rano zapakowachmy zaso naše wěcy a podachmy so z tramwajku a z metro na busowe zastanišćo, wot kotrehož smy z busom zaso do Liberec jěli a po tym z ćahom domoj do Budyšina.

Dźakujemy so našimaj wučerjomaj za jeju prócu a rjany tydźeń w Praze.

Dalše wobrazy.