Do złoteje Prahi

 

Ekskursija do Prahi

Štwórtk, dnja 11. junija 2015, zetkachmy so my, šulerjo čěšćiny a rušćiny 7. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšina, při šuli. Zhromadnje z našimaj wučerkomaj knj. Bährowej a knj. Štillerovej jědźechmy z busom do Prahi. Po tym, zo běchmy do čěskeje metro zalězli, so naše puće dźělichu. My rušćinarjo jědźechmy k staciji Karlovo náměstí a wobhladachmy sej rusku ortodoksnu cyrkej. Při tym so najprjedy zaběžachmy a do wopačnej cyrkwje dźěchmy. To pak našej wučerce skok napadny a tak namakachmy prawu cyrkej, kotruž sej potom wobhladachmy, kaž tež kryptu pod cyrkwje. Potom dźěchmy k Starej radnicy, kiž běše znata za jeje kóždohodźinsku zwónčkowu hru. Tam wobhladachmy sej tutón zajimawostku a po tym mějachmy hišće swobodny čas, hdźež dale po měsće dundachmy. Jako přichodne wobhladachcmy sej Karlowy móst a běžachmy dale k Lužiskemu a Saskemu seminarej. Přichodna stacija běše Praski hród. Po tym dóńdźechmy po hnałym puću k wěži Petřín, wot kotrejež móžachmy sej cyłu Prahu wobhladać. Jako bě tute napinace pućowanje přez Prahu dokónčene, dźěchmy k busej. Wječor docpěchmy wučerpani Budyšin, hdźež nas naši starši wotewzachu. Tež hdyž dyrbjachmy w Praze druhdy kusk chwatać, bě tutón wulět jara zajimawy a rjany. Ale smy pytnyli, zo je wjac hač jedyn dźeň trěbny, hdyž chceš sej cyłu Prahu wobhladać. Dźakujemy so našimaj wučerkomaj knj. Bährowej a knj. Štillerovej, kotrejž staj nam tutón wulět zmóžniłoj.

 

Tereza Neterec, 6-1