studijna jězba do Madźarskeje

Studijna jězba 12tkow

Wot njedźely 30.08.2015 do pjatka 04.09.2015 přewjedźechu šulerjo dwanateho lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin, zhromadnje z tutoromaj knjeni Weiserowej a knjezom Barchmannom, swoju wotchadnu abo studijnu jězbu do hłowneho města Madźarskeje - do Budapesta.

Po hnědźe 11 hodźinskej busowej jězbje dojědźechmy do centra města. Po tym, zo běchu pjenjezy změnjene, wobhladachmy sebi najwuznamniše zajimawostki Budapesta, štož rěka přełožene: Buda-"hórkate" a -pest-"płone". Pobychmy na znatej dróze "Andrasy" abo tež w statnej operje a při mnohich druhich twarjenjach.

Zaso wróćiwši so do hostela, planowaše so hižo wopyt do plackoweje fabriki, kotraž wukopaše so jako jednorumnostna manufaktura. Při wšěm pak přežiwjachmy naš zbytny dźeń dosć derje, z indiwidualnym blišim zeznajomnjenjom města.

k-budapest-18.jpg k-budapest-34.jpg k-budapest-47.jpg k-budapest-6.jpg

.

Wutora wobradźeše nam woprawdźite dyrdomdejstwo. Wopytachmy prózdnjeńcu a wobdźiwachmy strukturu kamjenja, kaž tež stalagnity.

Dalše dny pjelnjachu so z přewšo rjanymi a wotčerstwjacymi dožiwjenjemi. Tak wopytachmy jónu Tropicarium abo jědźechmy zhromadnje z kolesami přez krajinu do Szentendre, hdźež nas přijomnje čumpaty čołm po Dunaju zaso do Budapesta dowjeze.

Tež čas po oficialnym programje na kóždym dnju pjelnješe so z rjanymi chwilemi w cyłku rjadownje. Tak běše wopyt kupjele z telko wjeselom napjelnjene dožiwjenje. Zdobom zabawjachu nas tež zhromadne wječorki...

Ale kóždy mały dowol so jónu minje, kaž znate spěšnišo hač wšo druhe. A tak dyrbjachmy pjatk kófry zpakowane měć a nastajichmy so na domoj jězbu. Wšako pak nas hišće atrakcija wočakuje, sej myslachmy a wočaknychmy połni předwjesela našu přichodnu zastawku – Wien.

Hačrunjež dowoli nam čas jenož dwej hodźince, tak zamóžachmy tola sebi wšelakore twarjenja, kaž Šćěpanowy dom wobhladać. Tohorunja dowolichmy sebi mału kulinarisku chłósćenku.

Tola bus čakaše a tak nastajichmy so na posledni kónčk našeje jězby do domizny. A dojědźechmy hač před zachod gymnazija wosrjedź nocy.

Cyłkownje je so jězba do Budapesta wšěm šulerjam jara lubiła. Cyłk rjadownje je přez to hišće kónčk bliže hromadźe zrostł. Wulki dźak za přewod a dohladowanje, kaž tež za chětro wotpinany wobchad a atmosferu wuprajamy, cyła rjadownja dwanatkow, našimaj tutoromaj knjeni B.Weiserowej a knjezej V.Barchmannej!