„Rěče dožiwić“

P1070658

Chceće wědźeć, kak so pola nas wučbne rumnosće ze žiwjenjom pjelnja? Chceće naše dźěło na Serbskim šulskim a zetkawanskim centrumje dožiwić?

Tuž přeprošamy Was a waše dźěći cyle wutrobnje na naš dźeń wotewrjenych duri wutoru, dnja 21. nowembra 2017, na Friedrich-Listowu 8. Pod temu „Rěče dožiwić“ předstajamy wot 16:00 hodź dźěło na našej šuli we wšitkich fasetach. Njemóžeće jenož wučbu serbšćiny dožiwić, ale tež hodźinu jendźelšćiny, debatowanje w němčinje kaž tež započatkarsku wučbu čěšćiny, francošćiny a rušćiny. Chattujće live z našimi šulerjemi, kotřiž wuknu tučasnje we wukraju, abo informujće so wo našich poskitkach šulerskeje wuměny.

Runje tak prezentuja naše kulturne ćělesa swoje proby: móžeće wučerjam za dudy abo huslički přez ramjenja hladać, so k rejowanju animěrować dać, na chóry słuchać abo dźiwadłowu skupinu wobdźiwać. W mjezyčasu wjedu šulerjo Was a waše dźěći přez dom a wotmołwjeja Wam starši a wučerjo na prašenja. Waše dźěćo móže so při twarjenju lego-robotera wuspytać, w dźěłarni točić a šrubować abo na Orff-instrumentach hudźić. Po puću do internata móžeće w sportowni swoje ćěło skrućić.

Za přećelow přirodowědow přewjedu naši wučerjo chemije a fyziki we 18:15 hodź so kurjacy program w awli, při kotrymž je lětanje škričkow garantowane.

Přez cyły čas zapleńčeja Was šulerjo 12. lětnika z kulinariskimi chłóšćenkami.

Wjeselimy so na to, Was a waše dźěći 21. nowembra 2017 zeznać směć.

šulskej wjednistwje Serbskeje wyšeje šule a Serbskeho gymnazija Budyšin

Tu su naše poskitki: