Přizjewjenje nowačkow na Serbski gymnazij Budyšin za šulske lěto 2018/19

- do 5. lětnika wot 01.03. - 07.03.2018 w sćěhowacych časach:

póndźelu, srjedu, štwórtk

7:30 – 16:00 h

wutoru

7:30 – 18:00 h

pjatk

7:30 – 12:00 h

Trěbne za zapisanje su wupjelnjeny přizjewjenski formular, kubłanske doporučenje zakładneje šule, narodźenske wopismo a połlětne wuswědčenje.

- do 6, 7. a 10. lětnika wot 01.03. - 09.03.2018 w sćěhowacych časach:

póndźelu, srjedu, štwórtk

7:30 – 16:00 h

wutoru

7:30 – 18:00 h

pjatk

7:30 – 12:00 h

Trěbne za zapisanje su wupjelnjeny přizjewjenski formular, narodźenske wopismo a połlětne wuswědčenje.

Wuměnjenje za přiwzaće: kmanosće w serbšćinje