Spěchowanske towarstwo serbskeho gymnazija z.t.

Załoženje:

 • september 1993

Naše zaměry su:

 • ideelne a materielne spěchowanje kubłanišća
 • preměrowanje wurjadnych šulerskich wukonow
 • financielne přiražki k šulerskim projektam
 • podpěra informacijskich zarjadowanjow k temam šula a kubłanje
 • darowanja

Financowanje přez:

 • sobustawske přinoški (lětny přinošk wobsahuje 7€)
 • přiražki

Predsydstwo:

 • predsydka:                    dr. Cordula Ratajczakowa
 • zastupjerka:                  Maria Hantušowa
 • pokładnica:                   Marcela Wowčerjowa
 • sobustaw předsydstwa:    dr. Beata Brězanowa
 • René Wjaclawk
Sobustawstwo:
Ze sobustawom spěchowanskeho towarstwa smě so kóždy stać, kotryž so ze zaměrami Serbskeho gymnazija Budyšin zwjazany čuje a tute podpěra.

Kontakt:

Spěchowanske towarstwo Serbskeho gymnazija Budyšin z.t.
Serbski gymnazij Budyšin
Friedrich-Listowa co. 8
02625 Budyšin

Bankowy zwisk:

BIC: SOLADES1BAT
IBAN: DE97 8555 0000 1000 098741
.