Wopyt synagogi w Drježdźanach

Štwórtk, dnja 20.10.2016 podachmy so my, šulerki a  šulerjo wobeju 6. lětnikow do Drježdźan, zo bychmy sej tam synagogu a kopolaki wobhladali. Synagoga bu w lěće 2001 poswjećena. Fasada wobsteji z betonowych worštow, kotrež su zlochka zwjerćane. Z tym ma synagoga njewšědnu formu.

Wosebje zajimawe běše, zo bu „Dawidowa hwězda“ přez zmužiteho wobornika wuchowana. Wona je w něčišej synagoze wustajena.

Nimo synagogi wobhladachmy sej tež kopolaki w Drježdźanach a Budyšinje. Wone dopominaja na wosudy (Schicksal) Židow w nacionalsocialistiskim času.

Sarah Hančikec, Janika Koberec