Impresum - Haftungsausschluss

Wuzamknjenje rukowanja:

Rukowanje za wobsahi

Wobsahi našich stronow so jara swědomiće zhotuja. Za prawosć, dospołnosć a aktualitu wobsahow  njemóžemy pak rukować.

Jako poskićer smy po § 7 Abs.1 TMG za swójske wobsahi na tutych strona po powšitkownych zakonjach zamołwići. Po § 8 do 10 TMG njesmy pak winowaći, přenošene abo cuze informacije dohladować, abo za tym slědźić, hač tute njesu njezakońske abo na to pokazaja. Winowatosće k wotstronjenju abo blokowanje wužiwanja informacijow po powšitkownych zakonjach so wot toho njedótknu. Rukowanje za tajke je pak hakle wot časa konkretneho znaća zranjenja prawa móžne. Jeli zhonimy wo tajkich zranjenjach prawa budźemy wobsahi tak spěšnje kaž móžno wotstronić. 

Rukowanje za linki

Naš poskitk wobsahuje linki na strony třećich, na kotrychž wobsahi my žadyn wliw nimamy. Tohodla njemóžemy za tute cuze wobsahi tež rukować. Za wobsahi zalinkowanych stronow je stajnje poskićowar abo wobsedźer stronow zamołwity.Zalinkowane strony buchu w času zwjazanja linkow na prawnisku korektnosć přepruwowane. Prawu njewotpowědowace wobsahi njebuchu w tutym času zwěsćene. Permanentna wobsahowa kontrola zalinkowanych stronow njeje pak bjez woprawnjeneho podhlada stajnje přicpějomna. Jeli so zjawy zranjenja prawa zwěsća, budźemy wotpowědne linki bórzomnje wotstronić.