Impresum - Datenschutz

Škit datow

Kaž daloko so natutych stronach wosobinske daty zběraja (n.př. mjena, adresy abo e-mejl adresy),  wotběži to tak daloko kaž móžno na swobodnej bazy. Wužiwanje poskitkow a słužbow je tak daloko kaž móžno, stajnje tež bjez podaća so na wosobu poćahowacych datow móžno.

Pokazamy na to, zo móže přenošowanje datow w interneće(n.př. e-mejl) z mjezotami wěstosće zwjazane być. Škit datow před přistupom třećich njeje bjez mjezotow móžny.

Wužiwanju wot w zwisku impresumoweje winowatosće wozjewjenych kontaktowych datow k wuraznje njeskazanemu připósłanju wabjenja abo informacijskeho materjala so wuraznje znapřećiwi. Zhotowjerjo stronow sebi wuraznje prawniske kroki přećiwo njeskazanemu připósłanju wabjenskich informacijow přewostajene wostanu.

Žórło: eRecht24.de - Internetrecht von Rechtsanwalt Sören Siebert

.