Impresum

Zamołwity za wobsah

Serbski gymnazij Budyšin
F.-Listowa. 8
02625 Budyšin
 
Tel.: 03591/52730
Fax.: 03591/527328

Programěrowanje & Design

  •  Joomla!® Open Source Matters Inc.
  •  Uwe Barchmann

Wobsahi jednotliwych přinoškow

       Uwe Barchmann, Konrad Lipič, wšelacy awtorojo


Wuzamknjenje rukowanja:

Rukowanje za wobsahi

Wobsahi našich stronow so jara swědomiće zhotuja. Za prawosć, dospołnosć a aktualitu wobsahow  njemóžemy pak rukować.

Jako poskićer smy po § 7 Abs.1 TMG za swójske wobsahi na tutych strona po powšitkownych zakonjach zamołwići. Po § 8 do 10 TMG njesmy pak winowaći, přenošene abo cuze informacije dohladować, abo za tym slědźić, hač tute njesu njezakońske abo na to pokazaja. Winowatosće k wotstronjenju abo blokowanje wužiwanja informacijow po powšitkownych zakonjach so wot toho njedótknu. Rukowanje za tajke je pak hakle wot časa konkretneho znaća zranjenja prawa móžne. Jeli zhonimy wo tajkich zranjenjach prawa budźemy wobsahi tak spěšnje kaž móžno wotstronić. 

Rukowanje za linki

Naš poskitk wobsahuje linki na strony třećich, na kotrychž wobsahi my žadyn wliw nimamy. Tohodla njemóžemy za tute cuze wobsahi tež rukować. Za wobsahi zalinkowanych stronow je stajnje poskićowar abo wobsedźer stronow zamołwity.Zalinkowane strony buchu w času zwjazanja linkow na prawnisku korektnosć přepruwowane. Prawu njewotpowědowace wobsahi njebuchu w tutym času zwěsćene. Permanentna wobsahowa kontrola zalinkowanych stronow njeje pak bjez woprawnjeneho podhlada stajnje přicpějomna. Jeli so zjawy zranjenja prawa zwěsća, budźemy wotpowědne linki bórzomnje wotstronić.


Awtorske prawo

Prez zhotowjerja stronow wuwite wobsahi a druhe produkty na tutych stronach podleža němskemu prawu za awtorstwa. Přinožki třećich su jako tajke woznamjenjene. Za rozmnoženje, wobdźěłanje, rozšěrjenje a kóžde wašnje zwužitkowanja zwonka hranicow awtorskeho prawa  je trěbne pisomne přizwolenje wotpowědneho awtoraabo wudźěłarja. Downloady a kopije tuteje strony su jenož za priwatne zaměry, nic pak za komercielne zaměry dowolene.

Zhotowjerjo stronow so prócuja, stajnje awtorske prawa druhich wobkedźbować abo  swójske zhotowjene twórby kaž tež tajke bjez licensy wužiwać.


Škit datow

Kaž daloko so natutych stronach wosobinske daty zběraja (n.př. mjena, adresy abo e-mejl adresy),  wotběži to tak daloko kaž móžno na swobodnej bazy. Wužiwanje poskitkow a słužbow je tak daloko kaž móžno, stajnje tež bjez podaća so na wosobu poćahowacych datow móžno.

Pokazamy na to, zo móže přenošowanje datow w interneće(n.př. e-mejl) z mjezotami wěstosće zwjazane być. Škit datow před přistupom třećich njeje bjez mjezotow móžny.

Wužiwanju wot w zwisku impresumoweje winowatosće wozjewjenych kontaktowych datow k wuraznje njeskazanemu připósłanju wabjenja abo informacijskeho materjala so wuraznje znapřećiwi. Zhotowjerjo stronow sebi wuraznje prawniske kroki přećiwo njeskazanemu připósłanju wabjenskich informacijow přewostajene wostanu.

Žórło: eRecht24.de - Internetrecht von Rechtsanwalt Sören Siebert

.