Studijny dźeń za jědnaty lětnik

Pjatk, dnja 18.11.2016, wotmě so na Serbskim gymnaziju kaž kóžde lěto jedyn cyle wosebity dźeń za šulerjow jědnateho lětnika. Studijny dźeń słuži na našej šuli hižo dołho k tomu, zo móžemy jako šulerjo sekundarneho schodźenka II šulu jónu jedyn cyły dźeń zabyć a so město toho na  plany za wosobinski přichod koncentrować.

Tak je so nam wotběh woneho dnja hižo w předpolu poprawneho termina wot Rejzki Wałdźic, kubłanskeje referentki Domowiny, a wot knjeni Klingstoweje, kotraž dźěła za kubłansku agenturu za dźěło w Budyšinje, cyle dokładnje předstajił.

Nas wočakowaše mjenujcy šěroki program z kopicu wšelakorych dźěłarničkow, mjez kotrymiž dyrbjachmy so najprjedy jónu rozsudźić. Z jenož jednym šulskim dnjom běše čas mjenujcy pře snadny, zo by so kóždy jednotliwy šuler na kóždej z wosom wšelakich dźěłarničkow wobdźělić móhł. A tak dyrbješe so za te štyri z nich zapisać, kotrež jeho najbóle wabichu. Knježna Wałdźic wobkedźbowaše naše přeća potom při zestajenju skupinow za jednotliwe dźěłarnički. Kóždy šuler so na kóncu na dwěmaj wobdźěli.

  k-IMG_1382.JPG k-IMG_1389.JPG k-IMG_1405.JPG k-IMG_1411.JPG

Tak rozdźělichmy so pjatk po krótkim předsłowje našeho šulskeho direktora knjeza Wjacławka a předstajenja powołanja wučerja přez knjeni Brězanec-Žurowu do wotpowědnych skupinow. W jednotliwych dźěłarničkach podpěrachu přednošowarjow potom młodźi serbscy studenća, kotřiž zamóžachu nam cyle aktualny dohlad do studentskeho žiwjenja dać.

Mjez druhim přednošowaše we wobłuku dźěłarnički ,,Sorabistika” dr. Jana Šołčina z Instituta za Sorabistiku w Lipsku. Podpěru dósta wona při tym wot młodeju studentow wučerstwa na instituće Damiana Dyrlicha a Boženy Hojerec. A tak móžeše sej kóždy po so skoku minjacej hodźince jara derje předstajić, kak drje je w Lipsku sorabistiku studować.

A hačrunjež běchu tute přednoški jara zajimawe a informatiwne, njetworjachu tola wjeršk našeho studijneho dnja. Po tym, zo běše kóždy šuler swojej dwě dźěłarničce wopytał, zhromadźichmy so znowa wšitcy w awli, ale tutón króč na speed-dating.

Něhdźe třiceći serbskich studentow, kotřiž běchu sej do Budyšina dojěli, rozdźěleše so za to po awli, wotpowědujo jich studijnym směram kaž strowotnistwo abo mašinotwar, za cyłkownje wosom blidami. Znowa tworjachu so skupiny šulerjow – tutón króč přez losowanje.

W tutych skupinach rozdźělichmy so potom na blida, hdźež mějachmy nětko móžnosć, so z kóždym předstajenym studijnym směrom bliže zaběrać. Studenća powědachu nam wo wotběhach na jednotliwych uniwersitach, wo bydlenskich móžnosćach, wo indiwidualnych narokach na studentow wěsteho směra abo wo studentskim žiwjenju cyle powšitkowne. Rady wotmołwichu tež na naše prašenja.

Kóžde pjeć mjeńšinow zaklinka potom mały zwónčk. To běše za nas signal, so k přichodnemu blidu podać. A tak dźěše potom tak dołho dale, doniž njeběše kóždy šuler krótki dohlad do kóždeho studijneho směra dóstał. A pola kotrehož so w běhu rozmołwow ze studentami zajim za jedyn studijny směr zbudźi, tón měješe naposledk čas, so hišće jónu na studentow wobroćić a so jich dźěry do brjucha prašeć.

A tak dóńdźe tež k tomu, zo dźěše něchtóžkuli wot nas po zakónčenju studijneho dnja z dobrym začućom domoj, zo nětko skónčnje wě, što jeho zajimuje a do kotreho směra móhło so jeho studijne žiwjenje wuwić.