Poradźowaca wučerka

Dźěło poradźowaceje wučerki na SGB

Nadawki a skutkowanje poradźowaceje wučerki su mnohostronske.

Jedne z ćežišćow je poradźowanje šulerjow, kiž maja najwšelakoriše ćeže, na přikład při wuknjenju, zadźerženske abo psychiske problemy.

Poradźowaca wučerka sposrědkuje profesionelnu pomoc, kaž na přikład kontakty k šulskej psychologowce knj.Hundtowej abo k druhim terapeutam, kotřiž přewjeduja hłownje diagnostiku.

 

Dźěło z rjadownjemi a rjadowniskimi wučerjemi je dalše polo. Socialny trening w 5. lětniku přewjedźe knjeni Götzowa. Zhromadnje z rjadowniskej/im wučerku/ wučerjom podpěruje so prozes wuwića rjadowniskeho cyłka, socialne a komunikatiwne kompetency steja w srjedźišću

Je-li trjeba, podpěra poradźowaca wučerka rjadowniske hodźiny w 5. a 6. lětniku.

Poradźowaca wučerka moderěruje rozmołwy a planuje zhromadnje ze staršiskej radu a šulskim wjednistwom tematiske staršiske zhromadźizny. Tute poskićamy za wšitkich zajimowanych staršich jónu wob lěto.

Plan prewencije je hižo mnoho lět zakład dźěła so na SGB. Tu přewjedujemy najwšelakoriše zarjadowanja, kotrež poradźowaca wučerka organizuje. Su to na přikład projektowe dny k temam“moderne medije”, “seksualita”, “wotwisnosće a drogi”, “namóc”, “pohib a zežiwjenje”, “wobchadźenje z konfliktami” a “kriminalita”. Přez lěta je so syć spušćomnych partnerow wutworiła.

Studijne a powołanske poradźowanje je dalše ćežišćo.

W 9. lětniku zaběraja so šulerjo z požadanjom, pisaja žiwjenjoběh a k prěnjemu razej zeznaja agenturu za dźěło a našu studijnu poradźowarku knjeni Klingstowu.Wona poskićuje tež wosobinske rozmołwy na staršiskich rěčnych hodźinach abo w agenturje samej. Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Kónc dźesatki wuspytaja so šulerjo w šulskim praktikumje.

W sek II přewjeduja so najwšelakoriše zarjadowanja, zdźěla tež na wysokich šulach. Informacije dóstanu młodostni w šuli.

Tradicionelnje přewjedźe so pjatk před “Schadźowanku” informaciski dźeń za šulerjow

11. lětnika. We wšelakorych dźěłarnićkach wuspytaja so šulerjo k temam asesment, financowanje studija,lěto po maturje, požadanske podłožki a motiwaciski list. Serbski institut w Budyšinje a Lipšćanski Institut za sorabistiku so předstajitej. W kole ze studowacymi móža so šulerjo konkretnje naprašować a wo nazhonjenjach młodych studowacych nazhonić.

Swójska zamołwitosć, so wo studijny a powołanski přichod sam/-a starać, so z tutym dnjom podpěra.

Poradźowaca wučerka je pedagogiska superwizorka.

Najlěpje docpějeće mje přez mejlku Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Hdyž zazwoniće w sekretariaće gymnazija, sposrědkuje so informacija a ja so pola Was telefonisce přizjewju.

C. Wićazowa