Mały chór

wuměłska wjednica:

Bernadett Hencyna

W šulskim lěće 2008/09 wutwori so na Serbskim gymnaziju Budyšin znowa chór, kotryž so „Dźěćacy chór“ mjenuje. W nim skutkuja někak 30 zajimcow wot 5. do 8. lětnika, při čimž přewahuje serbski maćernorěčny podźěl šulerjow. Nawodnica chóra je Bernadett Hencyna a proby wotměja so jónu wob tydźeń.
Lětsa přewjedźe chór k druhemu razej chórowe lěhwo w Jaworniku pola Zhorjelca, hdźež so intensiwne proby za nazwučowanje noweho repertoira wužiwaja, ale tež za skrućenje znatych spěwow. Při spěwanju jeno- a wjacehłósnych sadźbow, často tež z klawěrnym přewodom, ma chór wjele wjesela  a při wustupach w šuli kaž tež zwonka šule wě publikumej swoju zahoritosć sposrědkować.

.