Adwentny koncert 1. serbskeje kulturneje brigady

Chór 1. serbskeje kulturneje brigady přeprošuje wšitkich lubowarjow hudźby na swój tradicionelny, tola wurjadny adwentny koncert sobotu, dnja 17. decembra 2016 w 17.00 hodź. do Budyskeje Michałskeje cyrkwje.

W lěće 1996 přewza cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme nawod chóra na Serbskim gymnaziju. Po 20 lětach nasta přeće, woblubowany adwentny koncert z wosebitym programom wuhotować. Tak zaklinči „Česká mše vánoční“ (Čěska hodowna mša) wuznamneho čěskeho komponista Jakuba Jana Ryby (1765-1815), kotraž so pola našich susodow wosebje rady spěwa, kaž w Němskej „Hodowny oratorij“ J. S. Bacha. Byrnjež je mša Ryby natwarjena po liturgiskej formje, špiheluja swobodnje basnjene teksty a ludowa hudźba hłuboku zwjazanosć ze swojim ludom.   

Z chórom 1. serbskeje kulturneje brigady zaspěwaja solisća-studenća  Akademije muziskich wuměłstow z Prahi, Tereza Hořejšova, Petra Vondrova, Ahmed Hedar a Jan Likař, zahraja orchester  Serbskeho ludoweho ansambla a na pišćelach Gina Hentsch. Cyłkowny wuměłski nawod změje Friedemann Böhme. Zastup je darmotny. Wo pjenježny dar so prosy.