Plan přidatnych probow a wustupow

Wšitkim 12karjam wjele wuspěcha za maturne pruwowanja!

K probam sće wutrobnje přeprošeni.

25.04.

02.05.

chórowa proba

chórowa proba

05.05.

Rejowanska skupina, instrumentalna skupina:

Nalětni program z dźěćacym chórom w awli SGB, 15.30 hodź.

09.05.

16.05.

žana chórowa proba

chórowa proba

16.05.       ?

Rejowanska skupina, instrumentalna skupina:

nalětni program z orchestrom w Haslowje

23.05.

chórowa proba

29.05.

9.40- 14.55 hodź. chórowa proba z knj. Henčowej za 9.a.10.6.

30.05.

chórowa proba za koncertaj 9.a 10.6.

06.06.

žana chórowa proba

09.06.

Instrumentalna skupina (huslički, bas, dudy):

„Dołha nóc kultury“ w Budyšinje

wustupy w Smolerjec kniharni (14.00- 17.00 hodź.)

09.06.

Duchowny koncert chóra w Hejnicach (CZ)

10.06.

Duchowny koncert chóra w Róžeńće

13.06.      

chórowa proba za maturnu swjatočnosć

20.06.

5./6. hodź. přiwzaće nowačkow do kulturnych čělesow

23.06.

Maturna swjatočnosć w 15.00 hodź. w Chrósćicach

 

PRÓZDNINY

09./10.08.

9.30- 14.50 hodź. chórowe proby w SLA

15.08.

Chór: 100. posmjertne narodniny Židowki Hany (w Hórkach)

staw 18.4.2018