Zymske dožiwjenje z wosebitym wjedrom

Tydźen z módrym njebjom, słónčnymi pruhami wot ranja do wječora a dosahacym kumštnym sněhom běchu njewšědne wuměnjenja lětušeho sněhakowarskeho lěhwa SGB w čěskich Krkonošach. Před tydźenjomaj podachu so 50 šulerjow třoch 8. lětnikow a štyrjo wučerjo serbskeho kubłanišća do Janskich Lazněch, zo bychu na módrych a čerwjenych pistach Čorneje hory techniki alpinskeho wotjězda nawukli. Nimo šulskeho nawody Renéja Wjacławka běchu znowa sportowaj wučerjej Gabriela Jendrewscyna a Měrko Korjeńk kaž tež wučer za wuměłske kubłanje Hagen Kambach zamołwići za techniske nawuknjenje zymskeje sportoweje družiny. Jednu skupinu započatkarjow wuwučowaše čěska sněhakowarska wučerska Iva, kotraž měješe z našimi młodostnymi wjele wjesela.

Skilager_2014 (11).JPG Skilager_2014 (13).JPG Skilager_2014 (14).JPG

Dalšej skupince započatkarjow, skupinka postupnikow a „profije“ tworjachu ramik za tydźenske wukubłanje alpinskeho sněhakowanja. Po pjećhodźinskim zwučowanju přidruži so wječor wuhódnoćenje z pomocu wideja. Mnozy šulerjo so prěni raz sam widźachu a spóznachu, što hižo derje zamóža a maja hišće rezerwy. Na kóncu wukubłanja wuprajichu wučerjo wšitkim skupinam wulki kompliment za jich sylny angažement na a zwonka pistow Čorneje hory. Škoda, zo lětsa wubědźowanje w slalomowym běhu dla falowaceho sněha na wotpowědnym městnje wupadnnje. Ale za wšitkich wobdźělnikow budu rjane zymske dožiwjenja w Janskich Lázněch dołho w pomjatku wostać. Wšako ma sněhakowarske lěhwo na Serbskim gymnaziju hižo dołhu tradiciju. We februaru lěta 1995 dojědźechu sej šulerjo 10. lětnika a wučerjo do Maleje Upy při hranicy Pólskeje, njedaloko hory Sněžce. Tehdom so nimo wotjězda tež hišće sněhokowanje na dołhich čarach wuwučowaše. Ale hižo w januarje 1998 poskića so w Janskich Lázněch na Čornej horje nawuknjenje techniki alpinskeho sněhakowanja. Pjeć lět pozdźišo přepołoži so wukubłanje do 9. lětnika a wot 2009 je to wažny měznik zhromadnych dožiwjenjow šulerjow wosmych lětnikow. A za zajimcow tutych stawiznizkich linkow hišće małki dodawk: Penzija Protěž je dźensa hišće kwartěr našich gymnazijastow.

Dalše wobrazy!

.