Ze zapalom wojowali

Pjatk 23.05. hrajachu hólcy wubědźowanskeje klasy WK IV na Młynkec łuce w Budyšinje kopańcu a pytachu mjez cyłkownje dźewjeć mustwami wokrjesneho mištra. Za Serbski gymnazij hrajachu Anton Demuth, Oskar Krawc, Ławrjenc Bobka, Jakub Bobka, Benjamin Jurk, Arne Drahtfach, Paul Säuberlich, Adrian Mička, Steve Schröder a Jakub Šur.

W prěnjej hrě dyrbjachu přećiwo Malešecam nastupić. Hra skónči so 0:0 njerozsudnje. Tež w druhej hrě přećiwo Serbskej wyšej šuli Budyšin njeporadźichu so wrota. Po dźesać mjeńšinach steješe wuslědk wospjet 0:0. Po zastatku 2:0 poradźi so našim koparjam w běhu třoch mjeńšinow hru přećiwo hólcam ze Załomja zwjertnyć a z 3:2 za sebje rozsudźić. Třělcaj wrotow běštaj Steve (2:1 a 3:2) a Paul (2:2). Nažel přěhrachu woni w poslednjej hrě přećiwo najsylnišemu mustwu pola, Goethe Gymnazij Biskopicy, w poslednjej mjeńšinje z 0:1. To woznamjenješe třeće městno w stafli a na kóncu hru wo pjate městno. Tute sebi woni cyle wěsće přećiwo mustwu Melanchthonoweho gymnazija z 5:0 zawěsćichu. Dwójce trjechištaj Adrian a Steve do wrotow a jónu Paul. Po napinacych hrach a při lěćnych temperaturach běchu hólcy sej wěsći, zo w přichodnym lěće znowa nadběhuja.

k-P1040910.JPG k-P1040913.JPG k-P1040914.JPG

.