Beachvolleyballisća Serbskeho gymnazija z wuspěšnym startom

Hižo na spočatku noweho šulskeho lěta wuhrachu beachvolleyballisća Budyskeho wokrjesa w Sprjewinej kupjeli swojeho dobyćerja we wurisanju „Młodźina trenuje za olympiju“. Mjez nimi tež šulerki a šulerjo 8. do 10. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB), kotrež startowachu w starobnymaj skupinomaj II a III.

Beachvolleyball SGB sept.2014.JPG

K foće: Wokrjesne finale w beachvolleyballu dobychu šulerki a šulerjo 9. a 10. lětnika Serbskeho gymnazija minjeny tydźen w Budyskej Sprjewinej kupjeli. Ći młódši hrajerjo z 8. lětnika přěhrachu finale z 1:2 a běchu na kóncu druhe.

.

Ći młódši docpěchu druhe městno wot třoch startowacych a sakski finalist minjeneho šulskeho lěta (SN wot tym rozprawjachu) doby wšitke štyri partije a kwalifikowa so z tym za regionalne finale, kotrež wuhraje so haklec w meji 2015. Hrajerki a hrajerjo wokoło kapitana Mateja Cyža přesadźichu so přećiwo Schillerowym gymnazijej Budyšin, Goethe gymnazijej a Wyšej šuli z Biskopic stajnje z 2:1 a rozestajenje z Wyšej šulu Wjazońca rozsudźichu z 3:0. Wosebje dramatiske bě finale mjez SGB a Schillerowym gymnaziju, kotrež so runočasnje na třoch polach wuhra. Hólči porik z Józefom Hantušom a Maximilianom Jurackom bě suwerenje z 15:5 wuspěšny, miksowa dwójka Toni Rudolph a Nina Grums woteda pak sadźbu z 8:15. Nětko hladachu wšitcy na srjedźne polo, hdźež steješe mjez holčimaj porikomaj 13:13. Přichodnej dypkaj njerozsudźištej jenož tutón duel, ale tež cyłkowny turněr. Tak bě napjatosć zwonka a nutřka hrajnišća njesměrna wulka. Sylne čuwy a tež tróšku zboža dopomhaštej w tutym wokomiku Swenje Wowčerjec a Anni Leidig k snadnemu 15:13, a z tym k rjanemu wuspěchej beachvolleyballistow SGB.