Sakske finale bjez happyenda

Volleyballistki Serbskeho gymnazija jeno šeste byli 

W januaru docpěchu volleyballistki 7. a 8. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) k druhi raz kwalifikaciju za krajne finale. Tak trenowachu přidatnje na wjacorych pjatkach w šulskej AG, zo bychu derje turněr najlěpšich šěsć mustwow sakskeje zmištrowali. Před lětom wróćichu so z Grimmy njewočakowane z bronzowej medalju do Łužicy (SN wo tym rozprawjachu). Nětko startowachu w Dippoldiswaldźe w staršej starobnej klasy III (7. do 9. lětnik) a běchu jedne z najmłódšich cyłkow. Sportowa konkurenca bě njesměrna sylna, štož so hižo w předkole pokaza, hdźež hraješe kóždy přećiwo kóždemu dwě dobyćerskej sadźbje, a to w dwěmaj staflomaj.

VB Sachsenfinale 2015 Wk III holcy.JPG VB Sachsenfinale Eröffnung.JPG

K foće: W krajnym wurisanju “Młodźina trenuje za olympiju” we volleyballu wubědźichu sej holcy 7. a 8. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin w Dippoldiswaldźe šeste městno. Zady wotlěwa Lea Krječmarjec, Sofija Hejduškec, sportowy wučer Měrko Korjeńk, Luise Garbe, Luiza Šubertec; prědku wotlěwa Tadeja Šeferec, Helena Hejduškec a Wibke Zickmüller.

.

Zazběh do turněra bě za našich holcow wšitko druhe hač optimalnje, dokelž čakaše na nich třeći němskeho finala minjeneho lěta. Volleyballistki sportoweje šule Drježdźan, přichodne kadry zwjazkoweho ligista DSC, njedachu serbskim šulerkam žanu šansu na dobyće a přesadźichu so po 25 mjeńšinach jasnje z 25:8 a 25:6. Woni dobychu tež wšitke dalše partije suwerenje z 2:0 a pojědu w juliju znowa na cyłoněmske wurisanje w Berlinje. Wjele wuspěcha sakskemu mištrej 2015.

Po krótkej přestawce nastupichu naši přećiwo gymnazijej Wilkau-Haßlau, města blisko Šwikawy. Prjedy hač so hrajerki wokoło kapitanki Luizy Šubertec tak prawje dohladachu, bě prěnja sadźba z 8:25 hižo nimo. Přewjele zmylkow při nadaćach a njedokładny natwar njedowolištej wjace dypkow. Z přidatnej motiwaciju so druhi přechod lěpje započa, kotryž bě dołho wurunany. Tola na kóncu falowaše trěbna konstanca a volleyballistki z Wilkau-Haßlaua so nad 25:15 radowachu. Jako třeće stafle 1 hrajachu nětko přećiwo třećemu stafle 2 wo městna 5 a 6. Sportowy kontrahent z Brand-Erbisdorfa bě našim holcam derje znaty, wšako wudobychu sej woni w minjenym lěće w Grimmje złotu medalju. Hra njebě jednostronska, ale znowa juskachu šulerki tamnišeho gymnazija Bernharda-von-Cotta z 25:13 a 25:14. Tak zakónči so za serbskich holcow turněr ze šestym městnom, štož njeje žana hańba. Hižo docpěće sakskeho finala ja wurjadny wuspěch. A jeli trenuje mustwo pilnje dali, ma w přichodnym lěće wulku šansu k třećemu razej zasobu krajne finale we volleyballu docpěć. Znano so potom medalja znowa zešlachći.

Kónčne zaměstnjenje sakskeho finala holcow:

  1. Sportowa wyša šula Drježdźan
  2. 1. Wyša šula Mišnjo-Triebischtal
  3. Gymnazij Wilkau-Haßlau
  4. Gymnazij Engelsdorf
  5. Gymnazij Bernharda-von-Cotta Brand-Erbisdorf
  6. Serbskij gymnazij Budyšin