Suwerene předstajenje basketballistow SGB

Srjedu 2. decembra 2015 postarachu so w Radworju sydom hólcow Serbskeho gymnazija Budyšin wo zwjeselacu sensaciju. Při regionalnym finalu w basketballu docpěchu hrajerjo wokoło kapitana Pětra Dźisławka w starobnej klasy II (8. do 11. lětnik) njeporaženi 1. městno a z tym kwalifikaciju za kónčne wurisanje našeho kraja. Po kopańcy, volleyballu, blidotenisu a beachvolleyballu je to nětko pjata sportowa družina, w kotrejž so naši šulerjo z najlěpšimi tamnych regionow Sakskeje wubědźuja. Do wuspěšneho mustwa SGB słušachu z Pětrom Dźisławkom z Chasowa, Paul-Georg Gallwasom z Budyšina a Janom Šołtu z Horneje Kiny třo aktiwni hrajerjo basketballa w rjadach Budyskeho MSV 04. Bě z radosću wobkedźbować, kak dokładnje bul mjezsobu woterachu, kak spěšnje  kontery k dypkam wjedźechu a kak jedyn za tamneho wojowaše. Taktisce derje nastajeni porazychu najprjedy Wyšu šulu Pestalozzija Lubij z 34:2, potom Schillerowy gymnazij Budyšin z 28:12 a naposledk Wyšu šulu “Ludwig Richter” Radeberg z 47:0 !. Sportowa konkurenca bě bjezradna, wšako dominowachu naši hólcy turněr ze sebjewědomym wustupowanjom. Po dobyćomaj slěborneju medaljow na wokrjesnej runinje w lětomaj 1994 a 1995 poradźi so 20 lět pozdźišo sydom entuziastiskim sportowcam serbskeho kubłanišća tutón grandiozny wuspěch na polu basketballa. Wutrobna gratulacija.

SGB-BB RSA-F.JPG

K foće: Złoto wubědźichu sej na wuchodosakskim finalu basketballa w Radworju hólcy 8., 10. a 11. lětnika Budyskeho Serbskeho gymnazija. Woni pojědu 2. měrca 2016 na Krajne finale do Kamjenicy. Su to wotlěwa Paul-Georg Gallwas, Antonius Zamora-Gonzalec, Matej Cyž, Pětr Dźiswałk, Jan Šołta, Egon Hübner a Józef Hantuš zhromadnje ze sportowym wučerjom