W krajnym finalu přiwukli

Basketballisća Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) docpěchu 2. měrca 2016 w Kamjenicach w Sakskim finalu starobneje klasy II (8. do 11. lětnik) wurisanja “Młodźina trenuje za olympiju” 6. městno a postarachu so tak w sportowych stawiznach serbskeho kubłanišća wo wosebity wjeršk.

Z połnym optimizmom dojědźechu sej sydom basketballistow Serbskeho gymnazija Budyšin do Kamjenicy, jedne srjedźišćo w Němskej w tutej bulosportowej družinje. Před tydźenjomaj dobychu hrajerjo wokoło kapitana Pětra Dźiswałka w Lauchhamerje předkoło šulskeho Vattenfalloweho cupa a kwalifikowachu so z tym za finale najlěpšich štyrjoch mustwow we Łužicy. W Kamjenicach hwizdaše wětřik z cyle hinašej sylnosću, wšako bě hrajny niwow wo wjele wyši. Pola prěnich štyrjoch zaměstnjenych šulow (hlej tabulka) zasadźichu so hólcy, kotrež wojuja hewak w swojich zjednoćenstwach w zwjazkowej lize Němskeje! pod 16 lětami wo jednotliwe dypki.

Rezultaty našich hólcow w předkole :

      • SGB – Gymnazij “Bürgerwiese” Drježdźan 17 : 30
      • SGB - Gymnazij Engelsdorf 14 : 24
      • Hra wo městna 5/6: SGB - “A.Diesterweg” gymnazij Plauen 11 : 19

Hólcy-basketballisća njetrjebaja zrudni być, wšako běchu w sportowych stawiznach našeho kubłanišća ći prěni, kotrež docpěchu w tutej bulosportowej družinje Sakske finale. Za to wšěm šulerjam wule připóznaće

Kóčny staw krajneho finala w basketballu w starobnej klasy II

1. Sportowy gymnazij Kamjenicy

2. “Karl Schmidt Rottluff” gymnazij Kamjenicy

3. Gymnazij “Bürgerwiese” Drježdźan

4. Gymnazij Engelsdorf

5. “A.Diesterweg” gymnazij Plauen

6. Serbskij gymnazij Budyšin

Sachsenfinale_BB_2016.JPG

K foće: W krajnym finalu w basketballu wobsadźichu hólcy SGB w starobnej skupinje II (8. do 11. lětnik) we wurisanju “Młoźina trenuje za olympiju” w Kamjenicach 6. měštno.

Su to wotlěwa Paul-Georg Gallwas, Jurij Hantuš, Matej Cyž, Jan Šołta, Pětr Dźisławk, Egon Hübner a Antonius Zamora-Gonzales  ze sportowym wučerjom Měrkom Korjeńkom.