Wubědźowanja wučerjow/wučerkow z 12tkami

Tradicionalne wubědźowanja we volleyballu wotměchu so lětsa póndźelu, 30.05. . Wučerjo nastupichu přećiwo šulerjam. Po wulkim boju, wosebje w prěnjej sadźbje, přewinychu wučerjo šulerjow dwanatkarjow z 3:0 po sadźbach. Wučerki wobarachu so z nowym mustwom dołho přećiwo šulerkam dwanatkam a na kóncu tola z 0:3 po sadźbach podležachu.

k-DSC_0110.JPG k-DSC_0181.JPG k-DSC_0194.JPG k-DSC_0195.JPG

Wutoru, 31.05. wotmě so hra wučerjow přećiwo šulerjam dwanatkarjam w kopańcy. Tež tuta hra běše dołho jara napjata. Byrnjež so šulerjo z mócnymi nadběhami wo nachwatanje zastatka prócowachu, njemóžachu njewočakowanje jasne dobyće wučerjow wotwobroćić. Hra skónči so z

4:2 za wučerjow.

k-DSC_0031.JPG k-DSC_0044.JPG k-DSC_0061.JPG k-DSC_0100.JPG