Lochkoatletiski sportowy swjedźen SGB z nowymi rekordami

Tereza Pöpelec z Chrósćic bě z 414 dypkami znowa najlěpša sportowča

Při suchim a zdźěla słónčnym wjedrje skónči so tydźenja tradicionelne wubědźowanje Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) w lochkoatletice na Młynkec łuce z wurjadnymi rezultatami. Tak docpěchu 36 šulerjow w třiboju (běh, dalokoskok, mjetanje bulika abo storčenje kule) wjac hač 200 dypkow, štož je nowy rekord. K přirunanju šulskemu sportej, wotpowěduja 180 dypkow cenzurje “jedynki”. Talentowana lochkoatletka Tereza Pöpelec z Chrósćic docpě z 414 dypkami znowa najlěpši rezultat serbskeho kubłanišća. Šulerka z rjadownje 10-1 zmištrowa běh na 75 metrow w 9,8 sekundach, skoči 4,45 metrow daloko a storči kulu na 9,73 metrow. Haklec před lětom nastaji Tereza na samsnym městnje z 445 dypkami sensacionelny nowy rekord SGB. Druha najlěpša cyłeje šule bě Lea Krječmarjec z Wulkeho Wjelkowa. Wurjadna koparka a volleyballistka z rjadownje 9-2 polěpši so k minjenemu lětej wo hnydom 120 dypkow na nowy wosobinski rekord z 372. Sobušuler Fridtjof Schade z Budyšina zakitowa swoje třeće městno z lěta 2015 a wuwojowa sej 293 dypkow.

SGB-LA 2016.JPG

K foće : Najlěpši lětušeho sportoweho swjedźenja Serbskeho gymnazija na Budyskej Młynkec łuce běchu w lochkoatletiskim třiboju Tereza Pöpelec z Chrósćic 414 dypkami (srjedźa), Lea Krječmarjec z Wulkeho Wjelkowa z 372 dypkami (nalěwo) a Budyšan Fridtjof Schade z 293 dypkami (naprawo).

Najlěpša lochkoatletka našich młódšich sportowcow bě Aquina Žurec z Róžanta z 262 dypkami. Šulerce z rjadownje 7-1 zešlachči so w septembrje z 1,40 metrami we wysokoskoku wuběrny rezultat w tutej starobnej skupinje. Prjedy hač podachu so lětniki 5 do 8 domoj, wotmě so hišće woblubowany staflowy běh (stajnje štyri holcy a štyrjo hólcy z jedneje rjadownje) na 400 metrow. A na kóncu sportowych wubědźawanjow dóstachu najlěpši třo lochkoatleća kóždeho lětnika z rukow šulskeho nawody Renéja Wjacławka wopismo a medalju.

Najlěpši lochkoatleća Serbskeho gymnazija Budyšin:

1.       Tereza Pöpelec 10-1

414 dypkow

2.       Lea Krječmarjec 9-2      

372 dypkow

3.       Fridtjof Schade 9-2

293 dypkow

4.       Richard Paška 9-1

272 dypkow

5.       Aquina Žurec 7-1

262 dypkow

6.       Maria-Helena Bretšnajderec 10-4

261 dypkow

7.       Kira Hrjehorjec 11

260 dypkow

8.       Sophie Hejduškec 10-4

256 dypkow

9.       Antonia Šołčic 10-2

255 dypkow

10.     Matej Cyž 12

252 dypkow