Naši volleyballisća so we wokrjesu suwerenje přesadźili

W Biskopicach započachu so wokrjesne wurisanja we volleyballu w ramiku “Młodźina trenuje za olympiju”. Pola holcow kaž tež pola hólcow běchu pjeć šulow pódla a to w starobnej skupinje II (9. do 11.lětnik). Naše volleyballistki, třeće sakskeho finala minjeneho šulskeho lěta, so we wšitkich partijach suwerenje z 2:0 přesadźichu a pojědu nětko 11. 01.2018 na regionalne finale do Rychbacha pola Lubija. Tež naši hólcy tam pojědu, dokelž dobychu finale přećiwo Goethowemu gymnazijej Biskopicy z 2:1 (16:14, 13:15, 15:13). Před lětom přěhrachu wobej sadźbje snadnje z 23:25. Tak bě wjeselo wokoło kapitana Dawida Wowčerja wosebje wulke. Přejemy našim volleyballistam we wuchodosakskim finalu wjele wuspěcha.

SGB-VB-2017_KF_WkII.JPG

K foće: Naši wuspěšni volleyballisća pojědu spočatk januara na regionalne finale do Rychbacha pola Lubija, hdźež budu wo jednu medalju wojować.