Jědnatkarjo SGB dwójce wuspěšni

Mixvolleyballisća 11. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) skónčichu lěto z docpěćom finala abi-cupa 2017 a dobyćom adwentneho turněra na serbskim kubłanišću.

Tydźeń do hodownych prózdnin přeprosychu so šulerki a šulerjo 11. a 12. lětnika Budyskich gymnazijow kaž tež Powołanskej šuli za techniku a hospodarstwo do tamnišeje noweje sportoweje hale, zo bychu prěni raz wuhrali mixowy abi-cup. Wosom měšanych cyłkow, wobstejo z dwěmaj holcomaj a štyrjomi hólcami, hrajachu najprjedy w dwejoch staflach wo najlěpše zaměstnjenje. Naši dwanatkarjo skónčichu turněr na 5. městnje a jědnatkarjo docpěchu finale, kotrež snadnje z 11:15 a 13:15 přećiwo 12. lětnikej Schilleroweho gymnazija přěhrachu. Jich wulkotnu formu wopodstatnichu někotre dny pozdźišo při tradicionelnym adwentnym volleyballowym turněrje w sportowej hali Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma Budyšin. Woni přesadźichu so najprjedy přećiwo 10. lětnikej z 25: 10 a 12. lětnikej z 25:20. Sćěhowaše brizantny wukónc sadźby přećiwo swojim wučerjam, kotřiž  z 24:23 nawjedowachu. Na turněrje hraješe kóždy přećiwo kóždemu jedyn přechod hač do 25 dypkow a na hrajnišću dyrbjachu stajnje tři holcy resp. tři wučerki stać. Tola jědnatkarjo z kapitanku Sophie Hejduškec snadny zastatk zwjertnychu a z poslednim mócnym nadběhom Dawida Wowčerja sadźbu k 25:24 skónčichu. Tež partija wo třeće městno bě napjata, kotryž doby 12. lětnik z 25:21 přećiwo wučerjam. Kompliment słuša najmłódšim volleyballistam 10. lětnika za jich angažement na hrajnišću. Připóznaće tež sudnikaj turněra, Heleny Hejduškec a Feliksej Cyžej, kotrajž měještaj ferne partije stajnje pod kontrolu. Wonaj kaž tež kóžde mustwo dósta po wubědźowanju wosebity pokal w formje šokoladźaneho rumpodicha.

Zestawa dobyćerskeho mustwa 11. lětnika: Sophie Hejduškec, Luiza Šubertec, Judit Wićazec, Dawid Wowčer, Fabian Hejduška, Kito Mark a Nick Warnecke.

SGB-VB adwentny mixturněr 2017

K foće: Wjele wjesela na swojim adwentnym volleyballowym turněrje mějachu minjeny pjatk wučerjo a šulerjo 10. do 12. lětnika Budyskeho Serbskeho gymnazija.