Bio-olympiada

2. schodźenk bio-olympiady

Marit Ackermann z rjadownje 7-3 je so dnja 22.05.2014 jako najlěpša šulerka 7. lětnika našeho gymnazija na 2. schodźenku tuteho wubědźowanja w zwěrjencu we Zhorjelcu wobdźěliła. Wona wobsadźi mjez najlěpšimi šulerjemi gymnazijow regionalnošulskich wobwodow Budyšin a Drjezdźany wuběrne 2. městno a so z tym za kónčne cyłosakske wurisanje dnja 03.07.2014 w Hygiene-muzeju w Drjezdźanach skwalifikowa. Gratulujemy jej wutrobnje k tutemu jara dobremu wuslědkej a přejemy jej wjele wuspěcha w kónčnym wurisanju.

k-DSC_0094.JPG

.