“Biberwettbewerb 2017” – Naši topinformatikarjo

 Tež w lěće 2017 wotměwaše so zaso kaž kóžde lěto “Biberwettbewerb”. To je wubědźowanje w informatice, za kotrež njejsu wosebite předznajomosće trěbne, ale jenož logiske myslenje.

Po tym, zo smy wopisma a myta dóstali, smy je sprawnje na dobyćerjow 1. a 2. schodźenka rozdźělili.

Naši topinformatikarjo su:

 Cosima Lander (7-2), Jakob Zimmermann (8-2), Lilly Rudolph (8-3), Friedemann Schreiter (9-2), Calvin Aion Rogalla (11)

  Sieger_im_Informatikwettbewerb.JPG

Smy hordźi na naš dorost a nadźijamy so, zo někotři z nich swoje městno w směrdawacej informaciskej branži namakaja.