mate olympiada

Šuler Serbskeho gymnazija wuspěšny

Po wuspěšnym wobdźělenju na druhim schodźenku matematiskeje olympiady bu Worklečan Dawid Mark, kotryž chodźi do 6. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin, za třeći schodźenk “krajneje olympiady” w Drježdźanach delegowany. Wubědźowanje wotmě so njedźelu, 02. a póndźelu, 03. měrca 2014. Dawid spjelni na olympiadźe nadawki 7. lětnika a wudoby sej wurjadne 2. myto.

Šulske wjednistwo a fachowa skupina matematiki přejetaj Dawidej k tutomu wuslědkej wjele zboža.
 
.