Projekty w profilu

Šulerjo dóstachu nadawk we wučbje přirodowědneho profila jich činitosće předstajić a kmanosće w html z wučby informatiki za to wužiwać.

Jako wuběr tu 1 přikład předstajimy:

 

Šulerske dźěło

.