Mjezynarodny dźeń předawarjow cyblow

Projekt je wot wobsaha sem stawizniski projekt,w kotrymž so zhromadne stawizny Serbow, Čechow a Němcow w třoch wurjadnych časowych wotrězkach přepytuja. Runje w našim času, hdźež mamy so rozestajeć z politiskimi napjatosćemi a předsudkami, dźe wo spóznaće&xnbsp; swójskich korjenjow, zeznaće stawiznow&xnbsp; a wuměrjenje na přichod. Njeje to trěbne jenož za nas, ale tež za našich susodow w Čěskej. Projekt je tuž wusměrjeny na hišće hłubše zeznaće wosebitosćow swojich susodow nic jenož na politiskim, ale tež na kulturnym, hospodarskim a socialno-nabožnym polu. Nawuknjenje rěče swojeho partnera a susoda je dalši pozitiwny narok z tutoho projekta. Tuž budźe spomožne, sej přiswojić w tutym nastupanju dobre znajomosće. To budźe tyć projektej a nic naposled lěpšemu mjezsobnemu zeznaću.

Wobsah a zaměry projekta

.