Mjezynarodny dźeń předawarjow cyblow 2

Wokomiknity staw našeho wulkeho projekta

„Mjezynarodny dźeń předawarjow cyblow“

Mnozy z was so zawěsće prašeja, što je z wulkim projektom a kak so wón wuwiła. K tomu chcemy wam dać někotre aktualne informacije. Po tym. zo je w aprylu so poslednja dźěłarnička přewjedła w Krompachu (info wo tym bě hižo na homepage gymnazija) bliži so projekt z wulkimi kročelemi ke kóncej. Wokomiknje přihotuja so poslednje rozprawy a wulka zběrka, kotruž wuda Varnsdorfski gymnazij. K tomu su wšitcy wobdźěleni zamołwići projekta napisali swójske mysle. Móžemy wam prajić, zo budźe to zajimawa a rjana wěc.

Tež zhromadny kalender za lěto 2014, kotryž smy na dźěłarničce w nowembru w Budyšinje přihotowali budźe bórze hotowy. Hdy móžeće jón widźeć abo snano hižo skazać, wam z časom zdźělimy.

Tule móžeće sej hižo někotre naćiski za jednotliwe kalendrowe łopjena wobhladać.Jeli chcće so hižo kusk z wuslědkami projekta zeznać, móžeće to přez slědowacy link činić: www.bgv.cz

mezinarodni den prodavaču cibule, vebove stranky projektu: http://cibule.bgvprojekt.cz/

vstup do e-learningu, login, als Gast anmelden

Potom maće wulki přehlad wo wšěch móžnych dźělach projekta a što je wšo móžne.Dajće so překwapić.

k-apryl14.JPG k-december14.JPG k-nowmeber14.JPG

.