Zakónčacy festiwal

Zakónčace festiwal projekta “Mjezynarodny dźeń předawarjow cyble”

Štwórtk, 12. septembra 2013, zakónči so projekt “Mjezynarodny dźeń předawarjow cyble”, kotryž je w Serbski gymnazij z Budyšina zhromadnje z Biskopskim gymnazijom z Warnoćic přewjedł. Přez tři lěta wotkrywachu sej wosebje šulerjo, ale tež wučerjo, jednotliwe woršty cyble, na přikład přez zhromadne dźěłarnički we Łužicy abo Čěskej, wulěty a zetkanja.

k-P1040423.JPG k-P1040486.JPG k-P1040518.JPG

.

Dohromady 47 šulerjow a wučerjow dojědźe sej na kónčne zarjadowanje do klóštra w Jiřikove. Češki projektowy manager Jiři Jakoubek wšitkich wutrobnje witaše a so wšěm za njesprócne zhromadne dźěło zańdźenych lět dźakowaše, wosebje tež iniciatoromaj Rejzi Šěnowej a knjezej Čunatej. Sćěhowaše předstajenje projektoweho dźěła Warnoćanskeho gymnazija, kotrež bu hudźbnje wobrubjene.  Prezentaciju Serbskeho gymnazija předstaji šulerka Patricia Kralec. Po krótkej přestawace mějachu wšitcy wobdźělnicy festiwala móžnosć, sej wideja, lětaki, hódančka, hry a wučbne materialije projekta k temam “Druha swětowa wójna”, “Powójnski čas”, “Plastiki a křiže w zjawnym rumje” a “Kalender” bliže wobhladać. Budyscy šulerjo předstajachu jich wudźěłki w kapałce klóštra. Markus Šěrak hraješe na spočatku a kóncu prezentacije na dudach a wuslědki rozmołwow z časowymi swědkami Druheje swětoweje wójny rozkładowachu Maria-Tereza Krawžic, Alena Pawlikec a Syman Hejduška. Wučer za wuměłske kubłanje Hagen Kambach předstaji wosebitu wustajeńcu z plastikami. Při kompjuteru splećechu šulerjo swójske mólby z fotami plastikow do zajimawych wobrazow. K rozdźělnym dźěłam nasta tež film “Varnsdorf – konec světa”, kotryž so přihladowarjam wosebje spodobaše. To zaležeše zawěsće tež na žortnych “making of”-scenach. Na temu “Kalender” zhotowichu šulerjo za kóždy měsac wosebity wobraz z historiskimi datami w serbskej, čěskej a němskej rěči. Za přewodźacu wustajeńcu bě zamołwity wučer Roman Grzyb. Madlenka Markec, Madlena Bartec a Patricia Kralec prezentowachu wudźěłki dźěłarnički 2012, kotrež su so mjez druhim tež do kalendra přewzali.

Po předstajenju jednotliwych projektowych wobłukow bě hišće dosć časa, zo bychu wobdźělnicy při małym zakusku do rozmołwy přišli. Při serbsko-čěškim zhromadnym dźěle na projekće nasta kopica wučbnych materialijow (foto-publikacije, kalender, dźěłowe łopjena, internetowa strona za e-learning atd.) na dźěłarničkach, zetkanjach a ekskursijach, z kotrychž móža šulerjo wobdźěleneju gymnazijow w přichodnych lětach čerpać.

Dźak njesłuša jenož wšitkim sobuskutkowacym, ale wosebje tež něhdyšej šulskej wjednice Rejzi Šěnowej, kotraž je we swobodnym času tójšto časa a prócy na dobro projekta inwestowała. Financował je so projekt přez EU-program Cil 3.

 Dalše wobrazy.