Šulske městnosće Serbskeho gymnazija Budyšin

 

załoženje šulskeje městnosće w Čěskej Lipje jako „Łužisko-

serbski realny gymnazij“

1948

přeměstnjenje do Warnoćic jako wonkowny dźěl Rumburkskeho

gymnazija z pomjenowanjom „Łužisko-realny gymnazij ÚMŠ we

Warnoćicach”

 

Serbski gymnazij załoži so 1. septembra 1947 jako „Serbska

wyša šula“ w Budyšinje.

Wotewrjenje wotmě so 8. septembra 1947. Šulske twarjenje

běše na Kurta-Pchalekowej 15.

september 1948

přeměstnjenje do šulskeho twarjenja na Serbskich hrjebjach

nazymu 1951

Prěnje rjadownje wuwučowachu so na Flincowej w zapadnym

křidle bywšeho Katolskeho wučerskeho seminara, kotryž so w

Druhej swětowej wójnje zniči. Z rozpadankow něhdyšeho

twarjenja natwarištej so šulski dom a internat.

 

přepodaće druheho twarskeho wotrězka na Friedricha-Listowej

kónc 1954

dotwarjenje šulskeho twarjenja na Friedricha-Listowej

w lěću 1959

přeměstnjenje do Małeho Wjelkowa do rumnosćow Serbskeho

wučerskeho wustawa na Zinzendorfowej 24-28

šulske lěto 1973/74

wotewrjenje noweho šulskeho twarjenja na Naměsće měra w

Budyšinje

šulske lěto 1991/92

přeměstnjenje Serbskeho gymnazija Budyšin wot Naměsta měra

na Friedricha-Listowu 8

1997

rekonstrukcija sportoweje hale

2006 – 2008

rekonstrukcija šulskeho twarjenja na Friedricha-Listowej čo. 8

přeměstnjenje Serbskeho gymnazija Budyšin do šulskeho

twarjenja bywšeho Einsteinoweho gymnazija Budyšin na

Einsteinowej

2008

přepodaće  saněrowaneho šulskeho twarjenja Serbskej

zakładnej šuli Budyšin, Serbskej wyšej šuli Budyšin a

Serbskemu gymnazijej Budyšin

wotewrjenje noweho šulskeho kompleksa „Serbski šulski a

etkawanski centrum Budyšin”

šulske lěto 2008/09

nowotwar sportoweje hale a horta