Parcour

Srjedu, dnja 3. februara 2016, wotmě so parcour z wšelakimi stacijemi, na kotrymž wobdźělištaj so wobaj 8. lětnikaj. Na započatku zetkachmy so wšitcy w jednej rumnosći a rozdźělichmy so do štyrjoch skupinow. Naša skupina zaběraše so na započatku z kurjenjom. Tam běchu wulke cigarety, kotrež móžachmy wočinić a w nich běchu prašenja, kotrž w skupinje diskutowachmy. Jako přichodne dźěchmy k staciji “Jědźne mylenja”, hdźež dyrbjachmy zwěsćić, hač su wuprajenja prawe abo wopak. Po krótkej přestawce wjedźeše naš puć k staciji “Alkohol”. Tule stajichmy sej nawoči, z kotrymiž widźachmy swět z wida alkoholizowaneho. Při tym dyrbjachmy hišće někotre nadawki spjelnić, n. př. na runej liniji běžeć abo z nikim “Frisbee” hrać, štož nam wšitko ćežko padnješe. Jako poslednje informowachmy so z jednej hru wo nowych medijach. Naposledk zetkachmy so zaso wšitcy hromadźe a wuhódnoćichmy tutón projekt, kiž je so nam jara lubił. Dźakujemoj so wosebje knjeni Pröhlowej, kiž je tutón projekt nawjedowała a pomocnikam knjeni Wićazowej, knjezej Friedrichej a knjezej Eiseltej.

 

Swjateho Měrćina

Tež lětsa běchu 12tki zaso mały program k swjatemu Měrćinej přihotowali. Na mócnym "konju" přijěducy pomhaše wón Aiši, kotraž běše dla njerozumnych młodostnych do wuskosćow přišła. A jedne poselstwo swjaty Měrćin tež hišće měješe.

Na kóncu wězo za wšitkich, kotřiž jemu spěwachu, něšto słódke dawaše.

k-P1050641.JPG k-P1050642.JPG k-P1050647.JPG k-P1050651.JPG

.

studijna jězba do Madźarskeje

Studijna jězba 12tkow

Wot njedźely 30.08.2015 do pjatka 04.09.2015 přewjedźechu šulerjo dwanateho lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin, zhromadnje z tutoromaj knjeni Weiserowej a knjezom Barchmannom, swoju wotchadnu abo studijnu jězbu do hłowneho města Madźarskeje - do Budapesta.

Po hnědźe 11 hodźinskej busowej jězbje dojědźechmy do centra města. Po tym, zo běchu pjenjezy změnjene, wobhladachmy sebi najwuznamniše zajimawostki Budapesta, štož rěka přełožene: Buda-"hórkate" a -pest-"płone". Pobychmy na znatej dróze "Andrasy" abo tež w statnej operje a při mnohich druhich twarjenjach.

Zaso wróćiwši so do hostela, planowaše so hižo wopyt do plackoweje fabriki, kotraž wukopaše so jako jednorumnostna manufaktura. Při wšěm pak přežiwjachmy naš zbytny dźeń dosć derje, z indiwidualnym blišim zeznajomnjenjom města.

k-budapest-18.jpg k-budapest-34.jpg k-budapest-47.jpg k-budapest-6.jpg

.

dale čitać: studijna jězba do Madźarskeje

Matura 2015

56 šulerjow a šulerkow złoži w tutym lěće swoje maturitne pruwowanja. Wšitcy wobstachu. Pjeć šulerjow wobsta z přerězkom 1,5; 1,3; 1,2 a 1,1.

Matura_2015 (19).JPG Matura_2015 (56).JPG Matura_2015 (62).JPG Matura_2015 (75).JPG

Tři šulerki a jedyn šuler wobsta z wurjadnym wuslědkom 1,0.

Wutrobna gratulacija a wšitko dobre na puć žiwjenja přeja wučerki a wučerjo kaž tež wjednistwo Serbskeho gymnazija.

Dalše wobrazy.

.

Do złoteje Prahi

My, skupina čěšćinarjow 7. lětnika Serbskeho gymnazija, smy jězbu do čěskeje stolicy planowali, zo bychmy naše rěčne znajomosće polěpšili a sej krasne město raz cyle zbliska wobhladali. Tohodla je kóždy z nas krótki přednošk wo zajimawostce města spřihotował. Zhromadnje ze šulerjemi rušćiny podachmy so rano z busom na 2,5 hodźinsku jězbu.

IMG_5051.JPG IMG_5065.JPG IMG_5186.JPG IMG_5201.JPG

.

dale čitać: Do złoteje Prahi

Pomoc woporam zemjerženja w Nepalu

Šulerska rada našeje šule je swojich sobušulerjow namołwjała, pjenjezy za wopory zemjerženja w Nepalu darić. Z małej prezentaciju za rjadowniskich rěčnikow wo žiwjenskej situaciji w Nepalu a wo wuskutkach zemjerženja je so pomocna akcija w zašłym tydźenju zahajiła. Wutoru připołdnju móžeštaj šulerskej rěčnikaj Marie-Luise Matješkec a Franz Golchert nahladnu sumu pjenjez we wysokosći 2225,53€ knjeni Katrin Götz přepodać. Wona je předsydka towarstwa, kotrež so hižo něšto lět za mjeńše wjeski w Nepalu angažuje, z kotrychž je wjetšina po zemjerženju nimale dospołnje zničena. Na zakładźe wosobinskeho kontakta k towarstwu budźe šulerjam móžno zhonić, što je so z nahromadźenemi pjenjezami wšitko zeskutkowniło.

Cyle wutrobny dźak wšitkim darićelam!

IMG_4285.JPG

.