Ekskursija do IQ-parka

Naš prěni pućowanski dźeń wjedźeše lětniki 8-1, 10-1 a 10-4 do čěskich Liberec, hdźež wopytachmy tak mjenowany IQ-Park.

Rano zahe jědźechmy z ćahom na dwórnišćo do Liberec. Po dołhej jězbje a pytanju poměrnje schowaneho twarjenja naš cil skónčnje docpěchmy. Běše to kompleks w znatym akwaparku “Babylon”. Tři hodźiny dołho sej na štyrjoch poschodach přirodowědne eksperimenty wobhladachmy a so sami wuspytachmy. Běchu tam na přikład špihelowy labyrint, rumnosće za eksperimentowanje, optiske mylenja, rum podnurjeneje Titanic, pisanske mašiny a wjele wjace. Šulerjo kaž tež wučerjo mějachu wulke wjeselo při rozdźělnych stacijach. Spěšnje so čas miny a zetkachmy so před twarjenjom k domojjězbje. Na dwórnišću móžachmy – kaž hižo cyły dźeń - naše znajomosće čěšćiny wuspytać a nałožować, jako sej něšto k jědźi a piću skazachmy. W ćahu smy hišće wjele wo eksperimentach rěčeli a so hižo na wopyt dalšeho muzeja z mjenom “IQ-landia” wjeselili.

k-2014-09-18_10.03.001.jpg k-DSC_0018.JPG k-DSC_0020.JPG

.

Šula w zelenym 2014

Kaž je hižo wjacore lěta z wašnjom, su tež lětsa zaso šulerjo pjatych lětnikow zhromadny tydźeń w Njeswačanskej młodowni – w „Šuli w zelenym“ dožiwili. Zhromadnje ze swojimi rjadowniskimi wučerkami knjeni Bremowej, knjeni Kubicowej a knjeni Hiccynej su spisali małke dźiwadłowe hry, basnichu spěwy, paslichu rekwizity a wuknychu swoje teksty z hłowy.

Schule_im_Grünen (1).JPG Schule_im_Grünen (2).JPG Schule_im_Grünen (3).JPG Schule_im_Grünen (4).JPG

Nimo pilneho dźěła pak běše tež zhromadna zabawa wažny wobstatk dnjow, wšako chcych so wšitcy mjezsobu lěpje zeznać. Na zahrodźe młodownje móžachu wosebje hólcy hromadźe ze studentami do syteje wole za bulom honić abo ze studentkami paslić a hry hrać. Wutoru popołdnju podachu so wšitcy zhromadnje na rjane pućowanje po blišej wokolinje a w nocy steješe potom nócne pućowanje, na kotrymž dyrbjachu šulerjo swoju zmužitosć dopokazać, na planje. Srjedu popołdnju wopytachu dwanatki – kmótřa pjateho lětnika - swojich mótkow a zabawjachu so z nimi kopańcu a bul přez sak hrajo hač do ćmičkanja.

Štwórtk wječor stupaše napjatosć. Starši, bratřa a sotry šulerjow běchu přijěli, zo bychu sej dźiwadłowe sceny, kiž běchu w tutych dnjach nastali, wobhladali. Mócny přiklesk přihladowarjow drje woznamjenješe, zo bě so dźěło wupłaćiło!

Na tutym městnje dźakujemy so cyle wutrobnje studentam Juliji Serbinec, Werónice Sćapanec, Julijani Rječkec, Christinje Šołćic, Maćijej Möllerej a Jurjej Bjeńšej , kiž su rjadowniske wučerki w tutych dnjach wulkotnje podpěrali.

.

Kładźenje kopolaka w Hórkach

1. Serbska kulturna brigada wobrubi swjatočnosć kładźenja kopolaka za serbsku Židowku Hanu Šěrcec w Hórkach. Nimale 250 ludźi, mjez nimi šulerjo Chrósćanskeje zakładneje, Worklečanskeje a Ralbičanskeje wyšeje šule kaž tež mnozy wobydlerjo z Hórkow, běchu swědkojo podawka. Gunter Demnig, wuměłc a iniciator kopolakow, wupraji respekt, zo bě zajim tak wulki.

brigada (1).JPG brigada (2).JPG brigada (3).JPG

.

Přijimowanje nowych šulerjow

Pjatk, dnja 29.08., powitachmy swjatočnje našich nowych šulerjow. Přejemy wšitkim wjele wjesela a wuspěcha při wuknjenju.

Přijimowanje (2).JPG Přijimowanje (5).JPG Přijimowanje (8).JPG

Dalše wobrazy.

.