Ekskursija k temje židowstwo do Drježdźan

My, šulerjo 6. lětnika smy so štwórtk dnja 19.10.2017 na ekskusiju podali. Najprjedy smy w Budyšinje w małych skupinach za kopolakami pytali. W 9 hodź. smy z busom do Drježdźan jěli. Tam smy so do dweju skupinow dźělili. Prěnja skupina je kaž w Budyšinje za dalšimi kopolakami pytała a je potom do synagogi šła a druha skupina bu najprjedy přez synagogu wjedźena a je potom za kopolakami pytała. K tutej ekskursiji smy dźěłowe łopjeno dóstali, kotrež dyrbimy na znamku wotedać. Wšitkim je so lubiło a nadźijamy so wšitcy na dobre znamki.

Šula w zelenym

Na prěnim dnju smy sej wšitcy do Njeswačidła do młodownje dojěli. Wšitcy rěka my šulerjo rjadwonje 5-1, 5-2 a naši rjadowniscy wučerjo. Wotstajichmy naše toboły a kófry w młodowni, dóstanjechym mału snědań sobu na puć a podachmy so na pućowanje do Małeho Holešowa. Tam wopytachmy rybarski dwór. Tam rozdźělichmy do třoch skupinow. Přenja skupina je so z wšitkimi družinami žita zaběrała a je chlěb pjekła. Druha skupina je na zelowej zahrodźe wšelakore zela šćipała a ze zelow a přidatnymi přidawkami zelowy twaroh naměšała. A třeća skupina je na zahrodźe zorno wusyłała a memory hrała. Po času su so stacije změnili, tak zo je kóžda skupina wšitke tři stacije wopytała a nadawki spjelniła. Naposledk smy chlěby do pjecy sunyli. Hdyž běchu chlěby dopječene smy wšitcy zhromadnje wobjedowali. Po wobjedźe podachmy so na wróćopuć do młodownje. Tam smědźachmy skónčnje naše toboły do našich stwow donjesć.  Popołdnju je ADAC přijěł. Smy so do dweju skupinow rozdźělili. Prěnja skupina je so z borzdźenskimi pućemi zaběrała a druha jězdźeše z kolesom předpisany parkour. Po zhromadnym wuhódnoćenju smy parkour zrumowali. Po wječeri běchmy mućni a wjeselichmy so na naše łoža.

DSC07593.JPG DSC07599.JPG DSC07602.JPG

Štwórtk rano po snědani smy sej spěšnje naše sportowe drasty zwoblěkali, dokelž su wučerjo z nami sportowy turněr přewjedli. Najprjedy su so hólcy a potom holcy do dweju skupinow rozdźělili. Mějachmy tři stacije. Prěnja bě bul přez sak, druha ludowy bul a třeća stacija bě kopańca. Po chwili změnjachmy stacije. Wšitke tři discipliny smy z wróćohru hrali. Po sportowym turněrje dóstachmy dobry wobjed. Po wobjedźe smy so předrasćili za GPS-turu, kiž startowaše w Małym Holešowje. Prěnja skupina startowaše z GPS-turu, druha krótko po prěnjej a třeća jako poslednja. Nadawki běchu jara ćežke ale cool. Po chwili smy pytnjeli, zo je so druha skupina zaběžała. Ale na kóncu stej přenja a třeća skupina na druhu skupinu čakałoj. Pokład namakachmy wšitcy hromadźe. Hdyž smy mału překłapjenku dóstali, smy so zaso na dompuć do Njeswačidła podali. Tam smy wječerjeli a srjedź wječerje přijědźechu naše 12-tki. Smy z jědźu chwatali, zo bychmy móhli tak spěšnje kaž móžno z našimi 12´tkami sej hrajkać. Woni su z nami hry hrali a su sej tež naše stwy wobhladali. Wječor wokoło 20.00 hodź. su 12´tki za nas nócne pućowanje přihotowali. Za to dyrbjachu so přeco třo šulerjo hromadźe namakać, kiž su w skupinkach po wotstawkach běželi. 12´tki su nas porjadnje šerili.

Pjatk rano k snědani su nam wučerjo přeběh dnja předstajili. Po snědani mějachmy hodźinu čas, zo bychmy naše toboły a kófry pakowali. Po tym mějachmy někak hodźinu čas pak za nakupowanje abo hrajkanje w młodowni. Po dobrym wobjedźe smy k hrodej šli a smy skicu wot parka narysowali. K zakónčenju přińdźechu naše starši, zo bychmy zhromadnje grilowali.

Šula w zelenym běše jara rjane dožiwjenje a nochcu tute tři dny ženje zabyć.

Dalše wobrazy!

Přeprošenje

Staršiski wječor za wobdźělnikow na rěčnej jězbje do Jendźelskeje budźe 15.09.16 w 17.00 hodź. w awli.

Tež zajimowani šulerjo su wutrobnje přeprošeni.

Prošu wo to, so sčasom wo płaćiłe jězbne dokumenty postarać.

knj. Bährowa/ knj. Kötzschowa/ knj. Hoyerowa

Šula w zelenym 2016 – Schule Im Grünen

W druhim šulskim tydźenju podachu so šulerjo a rjadowniscy wučerjo 5. lětnika do Njeswačidła, zo bychu tam měhli tři dny za zhromadne zeznawanje, sportowanje a hraće. Wučerjo běchu wšelake hry za natwar mjezsobneje dowěry a wuwiće dobreje komunikacije w rjadowni nazběrali. Wutoru popołdnju wopyta nas ADAC a poskičeše trenink za wěstotu na kolesu kaž tež program “Kedźbu awto!”. Srjedu podachmy so na zhromadnje pječenje chlěba a GPS-ralley do Małeho Holešowa. K zakónčenju běchmy sej starši na zhromadne grilowanje přeprosyli.

w_zelenym (1).JPG w_zelenym (2).JPG w_zelenym (3).JPG w_zelenym (4).JPG