Čitanske wubědźowanje

10.12.14 zetkachu so šulerjo 6. lětnika našeho gymnazija, zo bychu so na lětnje přez wikowanski zwjazk němskeho knihikupstwa inicěrowanym wubědźowanju wobdźělili.. Wot sobušulerjow mócnje podpěrani dachu so wobdźělnicy z połnej paru do wubědźowanja, tak zo měješe sebi jury jara ćeško dobyćerja zwěsćić. Na kóncu so wšitcy wjeselachu nad poradźenemu wubědźowanju, při kotrymž běchu čitanje a wjeselo najwažnišej. Gratulujemy wšitkim rjadowniskim dobyćerjam a wosebje Joelinje Taschke jako šulskej dobyćerce. Přejemy jej wjele wuspěcha při wokrjesnym a měsćanskim wubědźowanju.

.