Rěčna jězba do Jendźelskeje

Wutora, 4.10.16

Na druhim dnju našeje rěčneje jězby do Jendźelskeje zetkachmy so na rjanym słónčnym dnju, kaž kóžde ranje rano we 8 hodź. na busowym zastanišću w Gillingham. Kaž póndźelu dojědźechmy sebi na tutej wutorje zaso do našeje noweje šule a přebywachmy tam tři hodźiny. W šuli rozrjadowachmy so zaso do našich skupinow a pilnje jendźelsku rěć wuknjechmy. Po šuli wobhladachmy sebi krasne město Gillingham a wobjedowachmy. Na to so wšitcy při busu zaso zetkachmy a podachmy so na mału překłapjenku. Dojědźechmy sej do Canterburry, do hłowneho města zwjazkoweho kraja Kent. Tam wulězechmy z busa a dóńdźechmy sebi do “Kent Cricket Acadamy”, zo bychmy tam woblubowany sport z jendźelskeje nawuknyli. Zwoblekachmy sebi sportowe drasty a buchmy wot třoch sobustawow mustwa “Kent county Cricket club” do sportoweje družiny zapokazani. Pola cricketa eksistuja tři wažne discipliny. Za tute hraja koncentracija a prawe wužiwanje mocy wažnu rólu. Je to mjetanje, popadnjenje a biće wosebje twjerdeho bula. Dokelž njenošachmy wěstotnu drastu, hrajachmy z wosebje mjechkim bulom, zo njeby so nichtó zranił. Po jara lóštnym a napinacym dožiwjenju wobhladachmy sebi hišće wulki stadion z městnami za 7000 ludźi. Wosebje zajimawy bě mały štom na kromje hrajnišća, kotryž bě so před někotrymi lětami nowy sadźił, po tym zo bě so 210 lět stary štom při njewjedrje skóncował. Za “Kent county Cricket club” je to wosebita značka jich stadiona, kotraž so derje pěstuje. Pomału so hižo čmičkaše a tuž podachmy so na puć k našim hóstnym swójbam a po wulkotnym a napinacym dnju sprócnje do łoža padnychmy.

Dawid Wowčer 10-1