Rěčna jězba do Jendźelskeje

Sobota, dnja 08.10. a njedźela, dnja 09.10.2016

Na našim poslednim dnju w Jendźelskej pobychmy znowa w Londonje. Prjedy hač sej tam z busom dojědźechmy, so wšitcy wot hóstnych swójbow rozžohnowachmy, stož njeje docyła tak lochko było. We hłownym měsće wjedźeše nas dołhi puć dele k rěce Themse. Tam startowaše łódź, z kotrejž je móžno do směra stareho města dojěć. Jězba traješe 90 min, w kotrychž nam wjednik wšitke wažne twarjenja předstaješe a rozkładźeše, kotrež běchu po puću widźeć. Jako so našemu cilej bližachmy, so hižo wšitcy za zajimawostki Londona zahorichu. Hač Tower Bridge, pod kotrejž smy jěli, abo London Eye a Big Ben – wšitko skutkowaše gigantisce a předewšem rjane. Po tym je łódź přistawiła a nam šulerjam zwosta 7 hodźinow swobodneho časa. W małych skupinach mějachmy hač do wječora čas, sej London a jeho zajimawostki, kaž centrum a druhe wosebitosće, lubić dać a zeznać, stož tež wšitcy wužichmy. Zetkanje běše wječor zaso při busu, na kotrež slědowaše dołha jězba přez nóc wróćo do Němskeje. Tež, hdyž běše to napinace, je so kóždemu jednotliwcej čas w Jendźelskej a wosebje w Londonje lubił, wšako so tajke rjane dožiwjenje kóždemu njeposkići.

Sophie Hejduškec