The Big Challenge – wulke wužadanje

Kaž nadpismo hižo praji – tež lětsa su šulerjo Serbskeho gymnazija Budyšin wulke wužadanje na so wzali a so znowa na kóždolětnym mjezynarodnym wubědźowanju w jendźelskej rěči wobdźělili. Cyłkownje 93 šulerkow a šulerjow staji so žadanjam. Wobdźělnicy z 5. do 9. lětnika dyrbjachu na prašenja wšelakich niwowowych schodźenkow w formje multiple choice wotmołwić. Napjatosć bě wulka a nětko hižo wšitcy njesćerpnje na wuslědki čakaja. Tute móža sej samo tež z pomocu modernych medijow samostatnje online wotwołać.

Big Challenge (1).jpg Big Challenge (2).jpg Big Challenge (3).jpg Big Challenge (4).jpg

Za pjaty lětnik bě wobdźělenje premjera a posłownje “wulke wužadanje”. Informacje k wubědźowanju namakaće pod www.thebigchallenge.com/de .