Projekt Francošćina

Za čas cuzorěčneho projekta smy so z geografiju Francoskeje zaběrali. A wosebje wulku wažnosć na prawe wurjekowanje francoskich zapřijećow kładli. K tomu zhotowichmy pisanu kartu. Kóždy dźeń nawuknychmy nowy spěw z Francoskeje.

DSC06542.JPG DSC06606.JPG DSC06641.JPG DSC06648.JPG
Nimo toho smy super Crêpes-wubědźowanje přewjedli. Knjeni Bulišowa, knjeni Udolfowa, knjeni Nowakowa-Kramer, knjez Jost a knjez Friedrich hódnoćichu słód, porjadk a zhromadne dźěło w skupinje. Wšěm je so jara lubiło. Na kóncu je kóžda rěčna skupina swoje wudźěłki předstajiła. Spěwachmy a rejowachmy hišće k francoskemu spěwej “Avenir” wot Louane.

Spisane wot šulerjow rjadownje 6-2

Dalše wobrazy.

Šulska wuměna z Bretanju

Wot dnja 21. apryla do 28. apryla poda so skupina francoskich šulerjow do Łužicy. Połojca z nich přebywaše pola šulerjow Worklečanskeje wyšeje šule. Ći tamni běchu hosćo šulerjow Serbskeho gymnazija Budyšin. Po pjećadwaceći hodźinach busoweje jězby powitachmy našich bretonskich přećelow po starym serbskim wašnju z chlěbom a selu. Někotre holcy běchu sej katolsku wuslěkanu drastu zdrasćili.

Pjatk, prěni dźeń jich přebytka we Łužicy, pokazachmy šulerjam historiske wosebitosće města Budyšin. Pobychmu w Serbskim muzeju a pola Serbskich Nowinow. Wječor překwapichmy našich hosći z małym zetkanjom při wohenju a grilu. Tam přewinychmy prěnje rěčne bariery a so lěpje zeznachmy. Kónc tydźenja přebywachu šulerjo w swójbach. Aktiwity běchu jara wšelakore, hač bě to prazwěrjenc a labyrinth w Małym Wjelkowje, pućowanje po Sakskej Šwicy, płuwanske wjesela abo bowling. Někotři pobychu samo w sankowanskim arealu w Žitawskich horach. Dalši šulerjo wzachu swojich hosći sobu na serbsku Božu mšu, hdźež so tući mócnemu spěwanju jutrownych kěrlušow zadźiwachu. Tež typiske swójbne swjedźenje móžachu młodźi Bretonojo sobu dožiwić.

Zhromadnje z Worklečanskimi šulerjemi podachmy so póndźelu do Berlina, hdźež wobhladachmy sebi Braniborske wrota, Dobyćerski stołp, Pariske naměsto a Němski sejm. We wólnym času so w małych skupinach po swójskich zajimach rozhladowachmy.

Wutoru podachmy so na puć do Drježdźan, hdźež hólcow wosebje wopyt Dynamo stadija zajimowaše. Smědźachmy do kabinow mustwa pokuknyć a dźiwachmy so, kak wulke je hrajne polo. Po zajimawym wjedźenju zeznachu naši hosćo dalše wosebitosće našeje Sakskeje stolicy. Tež za nakup dopomnjenkow bě hišće čas. Po napinacych wulětach zmóžnichu nam naši starši móžnosć so k wječeri a bjesadźe zetkać. Tak pobychu bretonscy hosćo we wšelakich swójbach a móžachu so wo swojich dožiwjenjach wuměnić. Srjedu, naš posledni zhromadny dźeń, mějachmy po planje zhromadnje wučbu. Naše předmjety wuwučowachu so w serbskej rěči. Po planowanej poslednjej wječeri ze susodami nasta spontana rozžohnowanska party ze štyrnaće sobušulerjemi. Spěwachmy zhromadnje, słuchachmy zynkam bombardy, typiskemu instrumentej bretonow, a pospytachmy so samo w rejowanju. Na druhe ranje rozžohnowachmy so w Budyšinje sprócni a połni nowych dožiwjenjow z našimi přećelemi a wupřachmy jim dobru jězbu a strowe zasowidźenje klětu w Bretonskej.

Tabea Cyžec w mjenje rjadownje 9-4 – Serbski gymnazij Budyšin

k-IMG_6896.JPG k-IMG_6944.JPG k-IMG_7019.JPG k-IMG_7227.JPG

Swjedźeń serbskeje rěče francosce

Swjedźeń serbskeje rěče

Na swjedźenju serbskeje rěče předstajeja so přeco tež cuze rěče na našej šuli. Lětsa běše francošćina na rjedźe. Šulerjo pytachu za serbskimi słowami, kotrež pochadźeja z francošćiny a su přez němsku rěč do serbšćiny přišli. Sy wědźał, zo je na př. słowo “konopej” jedne stare němske słowo za “Sofa”? W Francošćinje mjenuje so tutón mebl “le canapé”. Na wobrazach móžeš hišće druhe přikłady namakać.

Hdyž maš wjace idejow, pisaj nam: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

knj. Bulišowa

k-DSC01317.JPG k-DSC01336.JPG k-DSC01337.JPG k-DSC01347.JPG

Šulerska wuměna z Bretoniskej

Šulska wuměna “Łužica – Bretoniska” wot 17.03 – 28.03.2015

Wutoru 17.03.2015 wokoło pózdneho wječora podachmy so započatnje wot Budyšina do směra Worklec. Skónčnje běše bus hač na poslednje městno wobsadźeny a podachmy so do Francoskej. Naša jězba do Parisa wšak tak prawje njeběžeše, dokelž mějachmy srjedu w nocy busowu panu. Jedne koleso našeho busa je so skóncowało. Reparatura kolesa pak běše jara komplikowana a so njesměrnje do dołhosće ćehnješe, tak zo móžachmy hakle po něhdźe 10 hodźinach zaso dale jěć. Po zhubjenych 10 hodźinach docpěchmy naš prěni etapowy cil, Paris, srjedu wokoło 20.30 hodź. Přichodny dźeń startowachmy jara zahe, zo bychmy sebi mnoho zajimowastkow rjaneho kulturneho města wobhladali. Nimo mnohich zajimawostkow města, wobhladachmy sebi tež swětoznaty hród “Versailles”. Wězo so tež na Eifelowu wěžu podachmy, štož zawěsće mnozy z nas w jich žiwjenju zabyć njebudu. Po wróćojězbje z metro do našeho hotela mějachmy swobodny čas.

20.03.2015, potajkim štwórtk, podachmy so rano zahe do zapadneje Francoskeje, dokładnišo do rjaneje kónčiny Bretagne.

 

092kl.jpg 219kl.jpg DSC_0200kl.jpg

.

dale čitać: Šulerska wuměna z Bretoniskej