Šulerska wuměna z Bretoniskej

Šulska wuměna “Łužica – Bretoniska” wot 17.03 – 28.03.2015

Wutoru 17.03.2015 wokoło pózdneho wječora podachmy so započatnje wot Budyšina do směra Worklec. Skónčnje běše bus hač na poslednje městno wobsadźeny a podachmy so do Francoskej. Naša jězba do Parisa wšak tak prawje njeběžeše, dokelž mějachmy srjedu w nocy busowu panu. Jedne koleso našeho busa je so skóncowało. Reparatura kolesa pak běše jara komplikowana a so njesměrnje do dołhosće ćehnješe, tak zo móžachmy hakle po něhdźe 10 hodźinach zaso dale jěć. Po zhubjenych 10 hodźinach docpěchmy naš prěni etapowy cil, Paris, srjedu wokoło 20.30 hodź. Přichodny dźeń startowachmy jara zahe, zo bychmy sebi mnoho zajimowastkow rjaneho kulturneho města wobhladali. Nimo mnohich zajimawostkow města, wobhladachmy sebi tež swětoznaty hród “Versailles”. Wězo so tež na Eifelowu wěžu podachmy, štož zawěsće mnozy z nas w jich žiwjenju zabyć njebudu. Po wróćojězbje z metro do našeho hotela mějachmy swobodny čas.

20.03.2015, potajkim štwórtk, podachmy so rano zahe do zapadneje Francoskeje, dokładnišo do rjaneje kónčiny Bretagne.

 

092kl.jpg 219kl.jpg DSC_0200kl.jpg

.

 

W Quimperu přepodachu so Worklečanske šulerjo jich partneram. My Budyscy šulerjo mějachmy hišće jednu hodźinu jězby před sobu. Za nas dźěše mjenujcy do Bresta (najzapadniše město Francoskeje). Tam na nas hižo njesćerpnje čakachu. Po małym zhromadnym kofeju poda so kóždy zhromadnje ze swojej hóstnej swójbu k nim domoj. Na nas ćakaše hnydom jedyn cyły kónc tydźenja zhromadnje z našej hóstnej swójbu. Wězo běchu započatki za kóždeho z nas tróšku ćežke, tola hižo po někotrych dnjach so wšitcy přeco bóle ze swojej hóstnej swójbu, kaž tež wězo ze swojim wuměnowym partnerom zrozumichmy. Póndźelu 20.03.2015 zetkachmy so skónčnje wšitcy zaso w šuli. Tak podachmy so na sewjerny pobrjóh a wopytachmy tam tradicionalnu rybarsku wjes (Menez – Ham). Po zhromadnym wobjedźe w Gwiseni wosta jedyn dźěl našich serbskich sobušulerjow z jich wuměnowymi partnerjemi tam a dožiwi raz wučbu w Bretoniskej šuli. Tamny dźěl poda so zaso do Bresta. Tam mějachu wšelake stacije za nas přihotowane. Wutoru podachmy so na pobrjóh, hdźež pak steješe tutón raz sport na planje. Nimo třělenja z kłokom a prokom (Bogenschiesen) móžachmy tež na krosnowansku wěžu lěsć. Naposledk wopytachmy hišće muzej algow a jedyn blisko ležacy přistaw. Skónčnje zaso w hóstnych swójbach mějachmy wutoru wječor, kaž tež cyły srjedu čas něšto z nimi činić. W Bretonskej maja mjenujcy někotre šule srjedu swobodne. Štwórtk, na našim předposlednim dnju, dojědźechmy sebi rano do srjedźowěkowskeho městačka Lokronan. Tam mějachmy zhromadny piknik. Po wobhladanju města podachmy so do Guilwinec, město južneje Bretoniskeje. Město bu znate přez swoje rjane přibrjohi, kaž tež tež přez rybarstwo. Naposledk wobhladachmy sebi muzej rybarstwa, kotryž pokazaše nam zdźěla jara ćežke a naročne dźěło rybarjow. Na poslednim zhromadnym wječoru swjećachmy wšitcy hišće zhromadnje mału fetu. Naraz běšě pjatk a z tym naš posledni dźeń w Francoskej. Jako wotzamknjenje doběžachmy sebi jenož my serbscy šulerjo do wulkeho mórskeho akwarija “Oceanopolis”. Běše to hišće raz rjany wulět, tež hdyž wjedro tak prawje sobu nječinješe. Připołdnju wobjedowachmy hišće raz wšitcy zhromadnje z našimi wuměnowymi partnerami. Potom běše nažel tak daloko, čas rozžohnowanja běše přišoł. Wokoło 14.30 hodź. wotjědźe naš bus z Bresta do směra Němskeje. Jězba wotběžeše tutón raz bjez problemow, tak zo běchmy sobotu připołdnju po rjanych, napjatych a wulkotnych dnjach šulskeje wuměny doma.