Šulska wuměna z Bretanju

Wot dnja 21. apryla do 28. apryla poda so skupina francoskich šulerjow do Łužicy. Połojca z nich přebywaše pola šulerjow Worklečanskeje wyšeje šule. Ći tamni běchu hosćo šulerjow Serbskeho gymnazija Budyšin. Po pjećadwaceći hodźinach busoweje jězby powitachmy našich bretonskich přećelow po starym serbskim wašnju z chlěbom a selu. Někotre holcy běchu sej katolsku wuslěkanu drastu zdrasćili.

Pjatk, prěni dźeń jich přebytka we Łužicy, pokazachmy šulerjam historiske wosebitosće města Budyšin. Pobychmu w Serbskim muzeju a pola Serbskich Nowinow. Wječor překwapichmy našich hosći z małym zetkanjom při wohenju a grilu. Tam přewinychmy prěnje rěčne bariery a so lěpje zeznachmy. Kónc tydźenja přebywachu šulerjo w swójbach. Aktiwity běchu jara wšelakore, hač bě to prazwěrjenc a labyrinth w Małym Wjelkowje, pućowanje po Sakskej Šwicy, płuwanske wjesela abo bowling. Někotři pobychu samo w sankowanskim arealu w Žitawskich horach. Dalši šulerjo wzachu swojich hosći sobu na serbsku Božu mšu, hdźež so tući mócnemu spěwanju jutrownych kěrlušow zadźiwachu. Tež typiske swójbne swjedźenje móžachu młodźi Bretonojo sobu dožiwić.

Zhromadnje z Worklečanskimi šulerjemi podachmy so póndźelu do Berlina, hdźež wobhladachmy sebi Braniborske wrota, Dobyćerski stołp, Pariske naměsto a Němski sejm. We wólnym času so w małych skupinach po swójskich zajimach rozhladowachmy.

Wutoru podachmy so na puć do Drježdźan, hdźež hólcow wosebje wopyt Dynamo stadija zajimowaše. Smědźachmy do kabinow mustwa pokuknyć a dźiwachmy so, kak wulke je hrajne polo. Po zajimawym wjedźenju zeznachu naši hosćo dalše wosebitosće našeje Sakskeje stolicy. Tež za nakup dopomnjenkow bě hišće čas. Po napinacych wulětach zmóžnichu nam naši starši móžnosć so k wječeri a bjesadźe zetkać. Tak pobychu bretonscy hosćo we wšelakich swójbach a móžachu so wo swojich dožiwjenjach wuměnić. Srjedu, naš posledni zhromadny dźeń, mějachmy po planje zhromadnje wučbu. Naše předmjety wuwučowachu so w serbskej rěči. Po planowanej poslednjej wječeri ze susodami nasta spontana rozžohnowanska party ze štyrnaće sobušulerjemi. Spěwachmy zhromadnje, słuchachmy zynkam bombardy, typiskemu instrumentej bretonow, a pospytachmy so samo w rejowanju. Na druhe ranje rozžohnowachmy so w Budyšinje sprócni a połni nowych dožiwjenjow z našimi přećelemi a wupřachmy jim dobru jězbu a strowe zasowidźenje klětu w Bretonskej.

Tabea Cyžec w mjenje rjadownje 9-4 – Serbski gymnazij Budyšin

k-IMG_6896.JPG k-IMG_6944.JPG k-IMG_7019.JPG k-IMG_7227.JPG