Projekt: Rušćina

Póndźelu tworichmy skupiny z 3-4 šulerjemi. Kóžda skupina dósta nadawki, dyrbješe z wučbnicu, kartu, atlasom a internetom rešeršować a potom je jedyn plakat wo Ruskej napasliła. Knjeni Wowčerjowa pokazaše nam, kak móžemy na kompjuteru ruske pismo wuspytać, štož bě za nas cyle nowe nazhonjenje. Dyrbjachmy so jara koncentrować.

Wutoru zhotowichmy kóždy plakat wo swojej swójbje w ruskej rěči. Rjane bě, zo móžachmy na kompjuteru z ruskimi pismikami pisać.

P1060554.JPG P1060560.JPG P1060563.JPG P1060571.JPG

Srjedu dźělichmy so do dweju skupinow. Prěnja dźěše do kuchnje a zhotowješe solotej. Běše hinaša, hač ju znajachmy. Wobsteješe z neplow, kołbasy, morcheje, cyble, kisałych kórkow, warjenych jejkow, hrocha a korjeninow.  Při warjenju dóstachmy dypki za čistotu, dźěło w skupinje a słód. Najlěpša skupina bu mytowana. Skónčnje dachmy sej solotej z kołbaskami zesłodźeć. Po tym dźěłaše druha skupina w kuchni a my přewjedźechmy z knjeni Bräuerowej wšelake hry.

W pjatej hodźinje hódnoćichmy hišće plakaty. Dobyćerjo dóstachu medalju z nadpisom «чемпион».

Najlěpši plakat wo Ruskej zhotowichu Lennox, Johann a Jakub, najlěpši plakat wo swójbje měješe Sara a najlěpšu solotej zwarichu Max, Ellen a Nora.

W poslednjej hodźinje prezentowaše kóžda rěčna skupina swoje wudźěłki. My přednjesechmy hišće rjany spěw “Антошка», kotryž so wšěm lubješe.

Spisane wot šulerjow rjadownje 6-1

Dalše wobrazy!

Spřihotowanje jědźe

Šulerjo rušćiny jědnateho lětnika spřihotowachu tradicionelne ruske hodowne jěsć. Kaž kóžde lěto běše spřihotowanje jědźe za šulerjow z wjele wjeselom zwjazane.

Essen_Russisch (1).JPG Essen_Russisch (2).JPG Essen_Russisch (3).JPG

.

Swjećichu jolka swjedźeń

Ruske šulerjo rjadownje 6.lětnika swjećichu jolka swjedźeń. Wone sej samopaslene zwěrjatowe maski na mjezwočo sadźichu a rejowachu wokoło hodowneho štoma. Dźěći dachu sej čaj, tykanc a swódkosće swodźeć. Za swódkosće a za tykanc dźakujemy so staršim, kiž jón za nas pjekli su.

Jolka (1).JPG Jolka (2).JPG Jolka (3).JPG Jolka (4).JPG Jolka (5).JPG

.