Projekt: Serbske institucije

My šulerjo šěsteho lětnika wobladachmy sej dnja 20.06.2017 serbske institucije w mjeńšich měšanych skupinach, to rěka maćernorěčni a serbsce wuknjacy šulerjo.

W Serbskim ludowym ansamblu zhonichmy, zo wobsteji ze štyri špartow: chór, orchester, balet a dorostowy studij, kotryž so mjenuje Łužičanka. Běchmy tež w šwalčerni, hdźež zhonichmy, zo njeje jenož šiće nadawk šwalčow, ale tež hladanje wšelakich narodnych drastow. W fundusu ansambla maja wjac hač 3000 tutych drastow. Po tym dźěchmy sej probu rejowarjow a rejowarkow wobhladać. Na to podachmy so do Serbskeho doma, do redakcije Płomjenja. Tam zetkachmy knjeza Šołtu, kotryž nam na wšelake prašenja wotmołwi. Přeradźi nam, zo přinošuja wšelake wosoby k radźenju Płomjenja: awtor, lektor, ilustrator a wuhotowarka. Ideje za nowe temy bjerje knjez Šołta z knihow, časopisow a interneta abo tež wot awtorow. Skónčichmy z kwisom, při kotrymž móžachmy něšto dobyć.

PICT0095.JPG PICT0106.JPG PICT0115.JPG

W dźiwadle pokaza nam knjeni Čornakowa wšelake kućiki, kotryž wopytowar nihdy njewuhlada – na přikład, kak wupada za jewišćom. Tež do wšelakich chódbow a probowych rumow smědźachmy pokuknyć. Na probowym jewišću smy z ručnymi klankami hrali a so w pantomimje wuspytali.

Pola SAEK, Sakskeho wukubłanskeho a wuprobowanskeho kanala powita nas knjez Cyž a wujasni nam, što čini a kak zwukowe nahrawanja nastanu. Sami zhotowichmy potom krótki interview a wobdźěłachmy jón na kompjuteru. Na kóncu wujasni nam, kak dźěła internet a kotre strachi w nim hroža, štož bě jara zajimawe.

Wutrobny dźak wšěm, kotřiž su nam dohlady do jich dźěła w serbskich institucijach skićili.

rjadownja 6-1