Ćěske dźiwadło

Čěska dźiwadłowa skupina na Serbskim gymnaziju

Kaž kóžde lěto w nowembrje mějachu šulerjo čěšćiny tež lětsa zaso składnosć, sej někotre dźiwadłowe hry dźiwadłoweje skupiny Biskopskeho gymnazija z Warnoćic wobhladać pola nas na šuli. Tónraz su šulerjo z Čěskeje hnydom tři stawizničkow za našich čěšćinarjow wot 6. do 12. lětnika nazwučowali.

            Prěni kruch jednaše wo wšědnym žiwjenju dźěsća-šulerja a rěkaše “Ze žiwjenja”. Šulerjo 8. lětnika Warnočanskeho gymnazija předstajichu swět z wida dźensnišich młodostnych. Tak pokazachu na přikład, kak wobwliwuja powěsće myslenje a jednanje abo zo njemóža sej někotri wšědny dźeń hižo bjez handyja, kompjutera, abo interneta předstajić. Ale tež spodźiwne mjezsobne zadźerženje dorosćenych dźiwadźelnicy předstajichu.

Theater (1).JPG Theater (4).JPG Theater (5).JPG

            Dalši kruch “Zełžanc Henry” wot Briana Jacquesa powěda wo zełharnym hólcu Henryju. Jednoho dnja zetka Henry čerta a předa jemu swoju dušu. Za to sej wot čerta žada, zo jemu ludźo tydźeń dołho wšitke łžě wěrja. Po někotrych dnjach pak zwěsći, zo je to chětro wostudłe. Tak přińdźe skónčnje před sudnistwo, na kotrymž so čert z jandźelom wo Henryjowu dušu wadźitaj. Jandźel ćahanje wo dušu dobudźe a Henry jemu slubi, zo njebudźe wotnětka hižo łžeć. Stawizna, kotraž je Faustej wot Goethe chětro podobna, bu z wulkim engagementom předstajena.

Tež třeća a poslednja stawizna běše z pjera Briana Jacquesa a rěkaše “Jamie a wampiry”. Tež w njej steja dźěći w srjedźišću jednanja. Wone zetkawaja so na kěrchowje k hrajkanju a pohóršuja so přez swoje maćerje, zo jim stajnje něšto zakazaja, kazaja abo komanduja. Jednoho dnja storča na row wampira a žadaja sej wot Jamieja, zo přenocuje jednu nóc w rowje. Přećeljo chcedźa hólca we wonej nocy nastróžić, tola dźěćo wampira je spěšniše a chce so Jamiejoweje kreje napić. To pak mać małemu wampirej zakaza, kotraž na njeho runje tak swari kaž maćerje hólcow. Žiwjenje małych wampirow njeje potajkim wo wjele hinaše hač žiwjenje druhich dźěći.

            Předstajenja zahorichu wosebje młódše lětniki, štož ležeše prawdźepodobnje na dźěćacych temach. Lubušk publikuma běše dźewjećlětny Jirka, kotryž wopytuje poprawom hišće štwórty lětnik zakładneje šule, ale hraje hižo dźiwadło w skupinje Biskopskeho gymnazija. Hižo dźensa pak hólc wě, zo budźe bórze na wonym gymnaziju do šule chodźić a němčinu wuknyć, zo by zaso raz na Serbski gymnazij do Budyšina přijěć móhł.

 

.