Šulerska wuměna wot 27.4. do 7.5. 2015

Šulerska wuměna 27.4.2015 - 7.5.2015

Při příjezdu a vstupu do školy jsme byli všichni nervózní. Naše nervozita ale neustoupila, protože velikost školy nás ohromila. Když se se posadili do naší čtyřdenní třídy, zjistili jsme, že naše obavy byly zbytečné. Učitelé se k nám chovali moc pěkně a spolužáci nám v hodinách pomáhali a dávali pozor, abychom se neztratili. Hodně nás překvapilo moderní vybavení školy, například v chemii byly u každého stolu přístroje a navíc žáci s nimi mohli pracovat samostatně. Nejlehčí a asi nejzábavnější pro nás byla hodina češtiny. Po škole jsme si byli prohlédnout Budyšín a pár obchodů, trávili čas s lidmi na internátu a šli jsme na výbornou palačinku k paní učitelce. Z památek se nám hodně líbila šikmá věž a "prokletá" chaloupka. Také jsme navštívili vězení, kde nás zaujal příběh malého chlapečka, který byl ve dvou letech odveden od matky, a příběh jediného "uprchlíka". Tímto textem bychom chtěli poděkovat za velmi hezké ubytování, skvělé přijetí do kolektivu a za nezapomenutelnou lekci němčiny.  

Anna Švamberková, Iva Kašparová, Jan Beran, Jakub Solloch

1431455791628.jpg 1431455929779.jpg 1431456083589.jpg

.

 Šulerska wuměna wot 27.4. do 7.5. 2015

Před přijězdom a prěnim zastupom do nam njeznateje šule běchmy wšitcy nerwozni. Nerwozita so tež njepominy, jako widźachmy, kak wulka Budyska šula je. Tola jako so do našeje rjadownje podachmy, z kotrejž mějachmy přichodne štyri dny zhromadnje wuknyć, so spočatny strach spěšnje pominy. Wučerjo běchu jara přećelni a sobušulerjo nam pomhachu a so wo to postarachu, zo njebychmy so w nowej šuli zabłudźili. Pozitiwnje napadny nam moderne wuhotowanje Budyskeho gymnazija. W rumnosći za chemiju běchu na přikład při kóždym blidźe chemiske nastroje a šulerjo smědźachu tež samostatnje z nimi dźěłać. Čěšćina bě za nas najjednoriši ale tež najzabawniši předmjet. Po šulskej wučbje wobhladachmy sej Budyšin, dundachmy po wobchodach, přežiwichmy čas z našimi sobušulerjemi w internaće a wopytachmy knjeni Štillerovu, zo bychmy sej zhromadnje čěske plincy zesłodźeć dali. Křiwa Bohata wěža a chěžka "chodojty" su so nam wosebje lubili. Tež Budyske wopomnišćo smy sej wobhladali a tam wo wosudźe jatych a jich swójbnych tójšto zhonili. Z tutymi linkami chcemy so cyle wutrobnje za rjane kwartěry, lube witanje a přiwzaće do šulerskeho kolektiwa a njezapomnite lekcije w němčinje dźakować.  

Anna Švamberková, Iva Kašparová, Jan Beran, Jakub Solloch, Gymnazij Warnoćicy

 Šulerska wuměna z Warnoćicami - jónkrótne dožiwjenje

 Běchmoj jenož dwě, kotrejž čakaštej póndźelu, 27. apryla, na knjeni Štillerovu, kotraž dyrbješe na do našeje partnerskeje šule do Warnoćic dowjezć.

Krótko po tym, zo smy dojěli, su nas hižo tamnišej rjadowni předstajili. Spočatnje hišće z rukomaj a no0homaj, potom pak přeco lěpje w čěšćinje, spytachmy so z šulerjemi našeje "rjadownje na jedyn tydźeń" dorozumić. Přez tutón tydźeń nawjazachmy tež kontakty a přećelstwa. Dokelž běchmoj w dźewjatym lětniku běše za naju poměrnje lochko, wučbje sćěhować. W přestawkach smy so tójšto smjeli, wšako chcychu naši čěscy sobušulerjo tež swoje kmanosće w němčinje wupruwować.

We Warnoćicach započa so šulska wučba hakle rano we wosmich. Mjez hodźinami maja tam dźesać mjeńšiny přestawku, a po šestej hodźinje 45 min. wobjedowu přestawku. Na šulsku jědź dyrbjachmoj so najprjedy zwučić, přiwšěm pak njebě lěpša abo špatniša hač jědź w našej Budyskej jědźerni. Wosebje zahorjenej pak běchmoj wot słódneho tykanca, kotryž předawachu w małym šulskim kiosku.

Po šuli dźěchmoj k naju hóstnymaj swójbomaj. Woni so derje wo nas starachu a pokazachu nam blišu wokolinu při zhromadnych wulětach. Tak smy sej mjez druhim tež Tolštejn a Warnočansku hrodowu horu wobhladali, pućowali, padlowali a běchmy zhromadnje k wječeri. Buchmoj jara přećelnje přiwzatej, čehoždla bychmoj tež rady hišće dlěje we Warnoćicach wostałoj. Po tydźenju w Čěskej njejsmój jenož naju rěčne kmanosće polěpšiłoj ale tež přećelstwa nawjazałoj. Naju přećeljo wopytachu nas tydźeń pozdźišo w Budyšinje. Pokazachmoj jim město a pomhachmoj jim při orientaciji a organizowanju wšědneho šulskeho dnja.

Nadźijamoj so, zo so bórze zaso widźimy, wšojedne hač w Budyšinje abo Warnoćicach.

Caroline a Frederike Walinsky, 10-3